Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

2012

 • „Ojcowie Kościoła jako świadkowie i nauczyciele wiary”, „Teologia Patrystyczna” 9/2012
 • Gelasius I, „Eiusdem papae Gelasii adversum Andromachum et ceteros romanos qui lupercalia secundum morem pristinum colenda constituunt” (Gelazy I, „Tegoż samego papieża Gelazego przeciw Andromachowi i innym rzymianom, którzy trwali według dawnego zwyczaju przy świętowaniu luperkaliów”), przekład i komentarz Maria Piechocka-Kłos, Studio Poligrafii Komputerowej „SQL”, Olsztyn 2012
 • Marian Małecki, „Prawo karne krzyżowców. Kodeks karny z Nabulusu 1120”, tekst kodeksu tłum. Krzysztof Pawłowski (załączony jest też tekst łaciński kodeksu), Wydawnictwo Inforteditions, Zabrze - Tarnowskie Góry 2012
 • „Tablica albo konterfekt Cebesa tebańskiego filozofa, ucznia Sokratesa”, Wydawnictwo Atut, Wrocław 2012
 • Mistrz Grzegorz, „Cudowności miasta Rzymu”, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2012
 • Pseudo-Albert Wielki, „O sekretach białogłowskich”, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2012
 • „Bizancjum ok. 500-1024”, red. Jonathan Shepard, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012
 • Kassianus Bassus, „Geoponika. Bizantyjska encyklopedia rolnicza”, tłum. Ireneusz Mikołajczyk, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012
 • Kwintylian, „Kształcenie mówcy. Księgi VIII, 6 – XII”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012
 • Anna Kucz, „Umbra veri. Arnobiusz i nurty filozofii klasycznej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012
 • Monika Ożóg, „Inter duas potestates. Polityka religijna Teodoryka Wielkiego”, WAM, Kraków 2012
 • „U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze”, 11/2012, Wyd. UW, Warszawa 2012
 • „Słownik kultury antycznej”, red. Ryszard Kulesza, Wyd. UW, Warszawa 2012
 • „Wschód Zachodowi. Greckie hymny ku czci łacińskiego biskupa Ambrożego z Mediolanu”, tłum. z j. greckiego i kom. ks. Grzegorz Jaśkiewicz, Przedmowa - Bp Kazimierz Gurda, Wstęp - ks. Józef Grzywaczewski, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2012
 • Jolanta Dybała, „Ideał kobiety w pismach kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012
 • „Nowy Filomata” XVI, 2012 nr 1 (Alkuin, Carmen LVII Spór wiosny z jesienią, s. 74-76, tłum. z łac. Tomasz Kurzydło)
 • Krates, „Fragmenty”, tł. i opr. Kajetan Wandowicz, Oficyna Naukowa Polskiego Forum Filozoficznego, Wrocław 2012 (Magnus Felix Ennodius, Carmen II 7 Wąż z miedzi na krzyżu, s. 106, tłum. z łac. Tomasz Kurzydło) 
 • Plutarch z Cheronei, „Pisma egzegetyczne: O powstaniu duszy w Timajosie, Dociekania platońskie, Rozważania biesiadne VIII, 2”, wst., tł. i kom. Joanna Komorowska, Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej nr 18, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2012
 • św. Augustyn, „Księga osiemdziesięciu trzech kwestii”, tł. i kom. Ida Radziejowska, Ad Fontes t. XXVI, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012
 • Jan Klimak, Jan Moschos, „Słowo do Pasterza. Łąka duchowa”, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2012
 • „Źródła duchowości małżeńskiej. III. Magisterium Kościoła Katolickiego: 1. Synod w Elwirze - Leon XIII (306-1879)”, redakcja naukowa O. Kazimierz Lubowicki OMI, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni zew”, Kraków 2012
 • św. Bazyli, „Homilie o sześciu dniach stworzenia (fragmenty)”, tł. wst. i kom. A. Paciorek, Scripturae Lumen 4/2012, Tarnów 2012, s. 399-402 (wst.), [fragm. hom. 1, 1-2. 11], s. 402-405 ; [fragm. hom. 2, 2. 3-7], s. 405-410 ; [fragm. hom 3, 1. 10], s. 410-412 ; [fragm. hom. 4, 1. 6-7], s. 412-415 ; [fragm. hom.5, 1-6. 9], s. 415-422 ; [fragm. hom. 6, 1. 9-11.], s. 422-427 Żywoty proroków... (ClavApVT 213, BHG 1585-1590), wst., tł. i kom. A. Tronina, Scripturae Lumen 4/2012, Tarnów 2012, s. 377-380n (wst. i bibl.), 380-397 (tekst)
 • Marek Mnich (Eremita), „O prawie duchowym (SCh 445, 75-129)”, tł. ks. Arkadiusz Jaśkiewicz, ŚSHT 45/2, 2012, Księgarnia Świętego Jacka, Katowice, 2013
 • Adam Tondera, „L’Immagine letteraria del „Sato” pagano nella figura di Apollonio di Tiana e la sua valutazione da parte christiana”, Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova 13, Księgarnia Świętego Jacka, Katowice 2012
 • Antoni Żurek, „Mysterium passionis – corpus et sanguis Christi – communio. Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku”, Studia Antiquitatis Christianae, Series Novae 14, Księgarnia Świętego Jacka, Katowice 2012
 • „Studia Antyczne i Mediewistyczne" 10 [45], Wydawnictwo Naukowe UMK, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012
 • „Wczesne chrześcijaństwo a religie”, red. Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, ks. Mariusz Szram, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012
 • Józef Grzywaczewski, „La relation du Fils au Père dans les conceptions théologiques des origines au Concile de Nicée”, wyd. I Paris 2010/ wyd. II Paris 2012  (éd.Téqui)
 • Józef Grzywaczewski, „Prayer of God’s Friend according to Clement of Alexandria”, Polihymnia, Lublin 2012
 • O. Marian Kanior, „Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, tom III: Monastycyzm bebedyktyński na ziemiach polskich od X do XX wieku”, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2012
 • Ewelina Drzewiecka, „Śmierć Judasza w Biblii i tradycji chrześcijańskiej”, Wydawnictwo VERBINUM, Warszawa 2012
 • J. Pochwat, „Studium tajemnicy nieprawości w dziełach Jana Kasjana (360-435)”, Wydawnictwo La Salette, Kraków 2012
 • Sumbat syn Dawida (XI w.), „Żywot i opowieści o Bagrationach”, tł. z języka starogruzińskiego i kom. David Kolbaja, Pro Georgia 22, 2012, s. 9-37 (tekst, także starogruziński), 37-45 (kom.)
 • „Encyklopedia Katolicka” tom XVII (Republika-Serbia), TN KUL, Lublin 2012
 • „Wizja Tnugdala”, Bibliotheca Curiosa 12, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2012
 • „Vademecum historyka mediewisty”, red. Jarosław Nikodem, Dariusz Andrzej Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
 • Paolo Siniscalco, „Starożytne Kościoły Wschodnie”, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2012
 • Święty Ambroży z Mediolanu, „Listy, t. III”, tłumaczenie, przypisy i indeksy o. Polikarp Nowak OFM, oprac. ks. Józef Naumowicz, Biblioteka Ojców Kościoła, Kraków 2012 (Tom zawiera: Listy 70-77, Listy 1*-15* (extra collectionem - poza zbiorem), Pisma dotyczące Synodu w Akwilei: Listy 1**-2**, Akta synodu w Akwilei).
 • Klemens Aleksandryjski, „Który człowiek bogaty może być zbawiony” ,tłum. ks. Jan Czuj, wstęp i opracowania ks. Józef Naumowicz; Pseudo-Klemens, Zachęta do wytrwałości, przekład i opracowanie ks. Józef Naumowicz, Wydawnictwo m, Kraków 2012 (wyd. II).
 • Hermes Mercurius Trismegistus, „Boski Pymander”, tłum. (z ang.) Agata Staszewska, podstawa przekładu: „The Divine Pymander of HermesMercurius Trismegistus in XVII books”. Translated formerly out of the Arabick into Greek, and thence into Latine, and Dutch, and now out of the original into English by Doctor [John] Everard. London: Printed by Robert White, for Tho. Brewster, and Greg. Moule, [1650], Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2012.
 • „Oratio de dormitione B. V. Mariae”, auctore Pseudo-Evodio ep. Romae(BHO 666) - Clav.Ap.NT 134 Recensio integra bohairica; Zaśnięcie NNajświętszej Maryji Panny tłum. (z oryg.) Albertyna Dembska (P. de Lagarde, Aegiptica, Studio et Sumptibus, Gottingae 1883, ss. 38-63), „Warszawskie Studia Teologiczne” XXIV/2/2011, 265-280.
 • Jan Szkot Eriugena, „Periphyseon księga IV”, tłum. Agnieszka Kijewska, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Ad fontes XXV, Kęty 2012.
 • Aelred z Rievaulx, „Reguła dla pustelnicy, Modlitwa pastoralna (List do siostry)”, tłum., wtęp i przypisy Magdalena Czubak Scholle, Wydawnictwo Marek Derewiecki, seria: Ad fontes XXIII, Kęty 2012.
 • Św. Bernard z Clairvaux, „Pochwała nowego rycerstwa”, tłum. Iwona Kowalska-Nawrocka (Sancti Bernardi Abbatis. De laude novae militiae ad milites Templi liber -PL 185, 918 i n.), opr. Marian Małecki, Wydawnictwo Inforteditions, Zabrze-Tarnowskie Góry 2012
 • „Vox Patrum” 56 / XXXI/ 2011
 • Ks. Radosław Orchowicz, „Opatrzność Boża wobec człowieka w ujęciu św. Bazylego Wielkiego”, Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTIUM, Gniezno 2012
 • Grzegorz Peradze, „Dzieła zebrane. T. II, O patrologii. O historii”, Wydawca: Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski, 2011
 • Jerzy Pysiak, „Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011
 • Włodzimierz Zatorski OSB, „Komentarz do Reguły św. Benedykta”, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 2012
 • „Tablica albo konterfekt Cebesa tebańskiego filozofa, ucznia Sokratesa”, Wydawnictwo Atut, Wrocław 2012
 • Marek Winiarczyk, „Euhemer z Messeny. Życie i dzieło Święta Historia”, Antiquitas 33, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012
 • Cyryl ze Scytopolis, „Żywoty mnichów palestyńskich”, ŹrMon 60, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 2012
 • Grzegorz z Tours, „Historie. Historia Franków”, wyd. 2, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 2012
 • Sulpicjusz Sewer, „Pisma o św. Marcinie z Tours. Żywot. Listy. Dialogi”, ŹrMon 8, wyd. 2, Kraków 2012
 • Jan Kasjan, „Rozmowy o modlitwie. Rozmowy IX i X z Abba Izaakiem”, wyd. 3, Kraków 2012
 • św. Augustyn, „O pasterzach. Kazanie 46. Na Ezechiela XXXIV, 1-16”, tłum. Anna Strzelecka( na podstawie: Sermo 46 PL 38, 295-316), „Teologia patrystyczna” 8/2011, 175-211.
 • Stanisław Turlej, „Justyniana Prima. Niedoceniony aspekt polityki kościelnej Justyniana”, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagiellonica, Kraków 2012
 • Ewa Wipszycka, „Jak kształtował się autorytet mnichów egipskich. Casus kongregacji pachomiańskie”, seria: Labarum t. X, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2012
 • Małgorzata Chmielarz, „Cudowne uzdrowienia w Historii Kościoła Sozomenosa”, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2012.
 • Adam Jaroszyński, „Środki transportu, obszar gospodarczy i siła nabywcza obywateli. W taryfie cen maksymalnych Dioklecjana”, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2012
 • „Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. Perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa”, red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2012
 • Joanna Petry Mroczkowska, „Hildegarda z Bingen”, seria: Wielcy Ludzie Kościoła, WAM, Kraków 2012
 • Ks. Piotr Karpiński, „Św. Bruno z Kolonii”, seria: Wielcy Ludzie Kościoła, WAM, Kraków 2012
 • „Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore”, red. Agnieszka Kijewska, WAM, Kraków 2012
 • Joseph Patrich, „Saba - przywódca monastycyzmu palestyńskiego. Studium porównawcze monastycyzmu wschodniego od IV do VII wieku”, seria: Źródła Monastyczne tomy 61-62, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 2011.
 • Rafał Toczko, „Jak zostać heretykiem. Przypadek Pelagiusza”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012
 • „Christianitas Antiqua” vol. 4, Zasady i realia, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2012
 • „Starożytne chrześcijaństwo w obliczu przemian dziejowych”, „Teologia Patrystyczna” 8/2011, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2012
 • Paweł Wygralak, „Stanowisko Kościoła wobec idolatrii i magii na terenach Galii i Hiszpanii w późnej starożytności chrześcijańskiej (VI-VII w.)”, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2011
 • Ks. Sylwester Jaśkiewicz, „Św. Augustyn - poszukiwanie Boga”, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012
 • Ks. Archimandryta Warsonofiusz Doroszkiewicz, „Dzieje wschodnich Rzymian”, Białystok 2012
 • Bazyli Tatakis, „Filozofia bizantyńska”, WAM, Kraków 2012
 • Jarosław Pelikan, „Maryja przez wieki”, seria: Mysterion, WUJ, Kraków 2012
 • Klaudiusz Ptolomeusz, „Czworoksiąg (Tetrabiblos)”, seria: Biblioteka Antyczna 44, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012
 • Aulus Gelliusz, „Noce attyckie 2. 24. o dawnej szczęśliwości i o starożytnych ustawach dotyczących wydatków”, przekład: Aldona Rita Jurewicz, Maria Piechocka-Kłos, wstęp: Maria Piechocka-Kłos, komentarz: Aldona Rita Jurewicz, seria: Fontes Historiae Antiquae z. XXV, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012