Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

2013

 • św. Hieronim za Strydonu, „Pisma polemiczne” [„Przeciw Helwidiuszowi” - tł. ks. Wojciech Kania; „Przeciw Jowinianowi” - tł. Leon Nieścior OP; "Przeciw Wgilancjuszowi" - tł. Grzegorz Rurański OMI], Źródła Monastyczne 67 (40), Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 2013
 • Barsanufiusz i Jan, „Listy”, przekład: Ewa Dąbrowska, Źródła Monastyczne 69 (42), Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 2013
 • Niketas Eugenianos, „Drosilla i Charikles”, z języka greckiego przetłumaczyła, wstępem i komentarzem opatrzyła Katarzyna Gara, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013
 • Antonina Karpowicz-Zbińkowska, „Teologia muzyki w dialogach filozoficznych św. Augustyna”, ZakładWydawniczy „NOMOS”, Kraków 2013
 • O. Leon Nieścior OMI, „Mowa misyjna Jezusa w interpretacji patrystycznej”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2013
 • „Zabobony, czary i magia w Kościele starożytnym”, red. Monika Ożóg, ks. Norbert Widok, Opolska Biblioteka Teologiczna 132, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013
 • „Przypowieści mnichów - o pokusie i grzechu”, Wydawnictwo TYNIEC, Kraków 2013
 • „Przypowieści mnichów - o miłości i przyjaźni”, Wydawnictwo TYNIEC, Kraków 2013
 • „Wierzę w jednego Boga”, red. A. Tronina, A. Paciorek, P. Łabunda, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2013 (tutaj m.in.: „Paralipomena Jeremiasza Proroka”, tł. wstęp i komentarz: ks. Antoni Tronina; ks. Marek Starowieyski, „Od wyznań apostołów do Symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego”; ks. Przemysław Marek Szewczyk, „Wiara ortodoksyjna i herezja w starożytności chrześcijańskiej”; ks. Mariusz Szram, „Wiara prosta czy wiara poszukująca zrozumienia?”; ks. Marcin Wysocki, „Wiara męczenników – świadectwo opisów męczeństwa”). 
 • Ks. Antoni Żurek, „Ojcowie Kościoła - twórcy i świadkowie tradycji”, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2013
 • Bogusław Kochaniewicz, „Teologia między Wschodem a Zachodem. Wybrane kwestie doktrynalne w Kazaniach św. Piotra Chryzologa”, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2013
 • „U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze” 12 (2013), Wydawnictwo Sub Lupa, Warszawa 2013
 • Dominique Iogna-Prat, „Ład i wykluczenie. Cluny i społeczność chrześcijańska wobec herezji, judaizmu i islamu (1000-1150)”, Wydawnictwo TYNIEC, Kraków 2013
 • Ks. Adam Orczyk, „Kształcenie i formacja duchownych w średniowieczu”, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2013
 • Mistrz Eckhart, „Dzieła wszystkie”, tom 2, Wydawnictwo W DRODZE, Poznań 2013
 • „Święty Równy Apostołom Konstantyn Wielki”, Wydawnictwo Bratczyk, Hajnówka 2013
 • Steven Runciman, „Zapomniana stolica Bizancjum. Historia Mistry i Peloponezu”, Dom Wydawniczy REBIS, Warszawa 2013
 • Euklides, „Elementy. Teoria proporcji i komentarz”, tł. i kom. P. Błaszczyk, K Mrówka, Copernicus Center Press, Kraków 2013
 • Flawiusz Filostratos, „O atletyce”, tł., wstęp i komentarz: M. Szarmach, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013
 • Tomasz Stefaniuk, „Al Kindi i początki filozofii w świecie islamu”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013
 • „Vox Patrum” 59/2013, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013 (spis treści: http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=2499)
 • „Ojcowie Kościoła jako świadkowie i nauczyciele wiary”, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2013 (tutaj m.in.: Papież Gelazy, „Przeciwko Andromachowi i pozostałym Rzymianom, którzy uchwalili obchody Luperkaliów, zgodnie z dawnym zwyczajem”, przekład Anna Strzelecka, s. 127-137)
 • Wojciech Osiał, „Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele Katolickim od I do XVI wieku”, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Łomianki 2013
 • Katarzyna Kapłoniak, „Urzędy kuratorskie w administracji miejskiej Rzymu od Augusta do Dioklecjana”, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków 2013
 • Widukind z Korbei, „Dzieje Sasów. Roczniki korbejskie. Roczniki hildesheimskie”, przeł. Grzegorz Kazimierz Walkowski, Wydawnictwo Euro-Omni sp. z o.o., Bydgoszcz 2013 (także tekst łaciński)
 • „Książę Ernest”, przeł. i oprac. Wojciech Kunicki, wstęp Helmut Brall-Tuchel, Bibliotheca Curiosa 18, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2013
 • „Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy - nowe metody”, red. Anna Adamska, Paweł Kras, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013
 • Henryk Wąsowicz, „Chronologia średniowieczna”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013
 • Prokopiusz z Cezarei, „Historia wojen. Tom I. Księgi I-IV”, przekład, wstęp, komentarze: Dariusz Brodka, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków 2013
 • Diodor Sycylijski, „Dzieje Filipa Macedońskiego (Biblioteka Historyczna XVI)”, przekład Tomasz Polański, Fontes Historiae Antiquae, z. XXVI, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013
 • Paweł Janiszewski, „Panthera - ojciec Jezusa. Geneza idei, antyczne przekazy, późniejsze polemiki”, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2013
 • Waldemar Ceran, „Artisans et commercants a Antioche et leur rang social”, Byzantina Lodzensia XVIII, red. Paweł Filipczak, Elżbieta Kolańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013
 • „Studia Ceranea" vol. 3/2013, red. Mirosław J. Leszka, Georgi Minczew, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013
 •  "Xenia Toruniensia XIII. Hellenika", red. Włodzimierz Appel, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013
 • Kyranides, „O magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni”, przekład i opracowanie Emilia Żybert, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2013
 • „Encyklopedia Katolicka”, tom XIX, red. E. Gigilewicz, TN KUL, Lublin 2013 (hasła: Szczepkowski - Użhorodzka unia)
 • Grzegorz z Nazjanzu, „Chrystus cierpiący”, tł. Robert R. Chodkowski, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2013
 • „Digesta Iustyniani. Digesta justyniańskie”, tekst i przekład, tom I, Księgi 1-4, pod redakcją Tomasza Palmirskiego, zespół: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Tomasz Palmirski, Hubert Wolanin, Jan Zabłocki, przy współpracy Jarosława Reszczyńskiego (wstęp, różne fragmenty), Poligrafia Salezjańska, Kraków 2013
 • „Digesta Iustyniani. Digesta justyniańskie”, tekst i przekład, tom II, Księgi 5-11, pod redakcją Tomasza Palmirskiego, zespół: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Tomasz Palmirski, Hubert Wolanin, Jan Zabłocki, przy współpracy Pauliny Święcickiej (Księga 9), Poligrafia Salezjańska, Kraków 2013 [Cały projekt planowany jest na 10 tomów!]
 • Burchard z Wormacji, „Dekret. Księgi VI, XV, XVI. Żywot Burcharda”, wstęp, przekład i komentarz Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, (także teksty łacińskie), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2013
 • „Progymnasmata. Greckie ćwiczenia retoryczne i ich modelowe opracowanie”, opracowanie, przekład, komentarz: Henryk Podbielski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013
 • "Vox Patrum" 57/2012, Księga Jubileuszowa Księdza Profesora Wincentego Myszora, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013 (spis treści tu: *SPIS TREŚCI* )
 • „Prekursorzy i twórcy chrześcijańskiej Europy”, Księga Jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Augustynowi Eckmanowi, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013
 • Christine Caldwell Ames, „Inkwizycja i bracia św. Dominika. Słuszne prześladowanie”, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2013
 • Aleksander z Afrodyzji, „Problemy etyczne”, wst., tł. i kom. Monika Komsta, Wyd. KUL, Lublin 2013
 • Katullus, „Poezje wszystkie”, wst. Aleksandra Klęczar, tł. Grzegorz Franczak, Wyd. TYNIEC - Homini, Kraków 2013
 • Henryk Pietras SJ, „Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny. Dokumenty i komentarze”, WAM, Kraków 2013
 • „Abba, powiedz mi słowo”, tł. Małgorzata Borkowska OSB, Z Tradycji Mniszej 11, TYNIEC, Kraków 2013 (wznowienie)
 • Atanazy Wielki, „Mowy przeciw arianom I-III”, tł. Przemysław Szewczyk, ŻMT 67, WAM, Kraków 2013
 • Beda Czcigodny, „Komentarz Listu do Jakuba”, tł. ks. Dariusz Sztuk, PSP 67, Wyd. UKSW, Warszawa 2013
 • Ari Thorgilsson Mądry, „Księga Islandczyków”, tł. (ze staroislandzkiego) Artur Foryt, Wyd. Armoryka, Sandomierz 2013
 • „Święta i Boska Liturgia Świętego Apostoła Jakuba, brata Pańskiego i pierwszego biskupa Jerozolimy. Wersja syryjska”, tłum. (z języka rosyjskiego) A. Sarwa, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2013
 • Roman Szlązak, „Saloniki w okresie wczesnobizantyjskim (IV-VI wiek)”, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013
 • Łukasz Migniewicz, „Kleidion 1014”, Wyd. Bellona, Warszawa 2013
 • św. Wincenty Ferreriusz, „Traktat o życiu duchowym”, tł. Marek Czekański, Wydawnictwo Benedykynów TYNIEC, Kraków 2013
 • Marcin Wasilewski, „Protagoras z Abdery. Sofista i wychowawca. Studium z historii filozofii wychowania”, Wydawnictwo UŁ. Łódź 2013
 • R. Kulesza, M. Stępień, M. Daszuta (red.), „Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo”, Wydawnictwo UW, Warszawa 2013
 • S. Sprawski (red.), „Człowiek w świecie antycznym”, Historia Iagiellonica, Kraków 2013
 • Wojciech Stawiszyński, „Bibliografia patrystyczna 1901-2004. Polskie tłumaczenia tekstów starochrześcijańskich pierwszego tysiąclecia”, wyd. 2 (wraz z indeksem nazwisk), Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 2013
 • Ks. Arkadiusz Baron, „Świętość a ideały człowieka (Ojcowie Apostolscy, Klemens Aleksandryjski, Orygenes). Studium teologiczne na tle modeli filozoficzno-religijnych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013
 • Robert Kasperski, „Teodoryk Wielki i Kasjodor”, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013
 • Piotr Czarnecki, „Kataryzm włoski. Historia i doktryna”, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2013
 • Jerzy Ciecieląg, „Żydzi w europejskiej części Cesarstwa Rzymskiego”, The Enigma Press, Warszawa 2013
 • ks. Rafał Zarzeczny, „Historia Kościoła w Egipcie”, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2013
 • Mirosław J. Leszka, „Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-bizantyjskich w latach 893-927”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013
 • Jacek Wiewiorowski, „Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji”, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2013
 • Michał Chlipała, „Wojskowość królestwa Armenii cylicyjskiej w czasach wypraw krzyżowych”, Wydawnictwo Inforeditions, Zabrze-Tarnowskie Góry 2013
 • Hermogenes, „Sztuka retoryczna”, tł. Henryk Podbielski, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 2013
 • Jakub Kozłowski, „Wschód rzymski pod panowaniem Flawiuszy”, Gniezno- Poznań 2013
 • „Zachodnie reguły monastyczne”, red. ks. Marek Starowieyski, ŹrMon 50, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2013
 • Robert Wiśniewski, „Wróżbiarstwo chrześcijańskie w późnym antyku czyli jak poznać przyszłość i nie utracić zbawienia”, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2013
 • Monika Mikuła, „Podręcznik do nauki Greki chrześcijańskiej”, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2013
 • ks. Alojzy Jougan, „Słownik kościelny łacińsko-polski”, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2013
 • ks. Adam Orczyk, „Pedagogia wzoru jako model formacji duchownych w Kościele starożytnym”, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013
 • Małgorzata Borkowska OSB, „Od Radegundy do Julianny”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013
 • Małgorzata Borkowska OSB, „Twarze Ojców Pustyni”, wyd. 2, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2013
 • Zdzisław Dobrzyński, „Intrygi bizantyjskie”, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2013
 • James N. Adams, „Seksualizmy łacińskie”, Wydawnictwo Homini/Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2013
 • Św. Hieronim, „Listy (131-156)”, t. V, ŹMT 68, WAM, Kraków 2013
 • Ks. Andrzej Uciecha, „Krzyż w literaturze wczesnochrześcijańskiej. Antologia”, Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2013
 • Krzysztof Bielawski, „Teksty poetyckie greckich fragmentów muzycznych”, Wyd. UJ, Kraków 2013
 • Agata Aleksandra Kluczek, „Roma marmorea (235-284)”, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół‚ Nauk, Poznań 2013
 • Michał Tomasz Gronowski OSB, „Spór o tradycję. Cluny oczyma swoich i obcych. Pomiędzy pochwałą a negacją”, Źródła monastyczne monografie 1, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 2013
 • „Święci Konstantyn-Cyryl i Metody. Patroni Wschodu i Zachodu”. Tom I: „Apostołowie Słowian w dawnej Europie”, Tom II: „Apostołowie Słowian w nowożytnej Europie”, opracował zespół pod redakcją Aleksandra Naumowa, Biblioteka Duchowości Europejskiej Nr 5, Collegium Columbinum, Kraków 2013
 • Anna Pikulska-Radomska, „Fiscus non erubescit. O niektórych italskich podatkach rzymskiego pryncypatu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013
 • Aneta Franczak, „Oblicza Wenus. Bogini i jej święta w Rzymie”, "Mediterraneum" tom X, Wydawnictwo Historia Iagiellonica, Kraków 2013
 • Krystyna Tuszyńska, „Dyskurs Diona z Prusy w . Mariaż retoryki z filozofią”, (w Aneksie przekład 1-4 "Mów o królestwie"), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013
 • „Encyklopedia Katolicka”, tom XVIII, "Serbowie - Szczepański", Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013
 • „Apoftegmaty Ojców pustyni”, t. 4, Zbiór anonimowy wydany przez François Nau, Źródła Monastyczne 64, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 2013
 • Św. Grzegorz Wielki, „Moralia. Tom 4 (ks. XVII - XXII)”, ŹMT 63, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 2013
 • Ks. Norbert Widok, „Wiara - miłość - nadzieja. Studium w oparciu o Listy Ignacego z Antiochii”, Opolska Biblioteka Teologiczna nr 123, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013
 • „Pieśni szarej godziny. Elegie staroangielskie z Kadeksu z Exeter”, tłum. ze staroangielskiego i oprac. Monika Opalińska, Wydawnictwo UW, Warszawa 2013
 • Marta Przyszychowska, „Wszyscy byliśmy w Adamie. Jedność ludzkości w Adamie w nauczaniu ojców Kościoła”, Poznań 2013.
 • Orygenes, „Homilie o Księdze Kapłańskiej”, wyd. 2 poprawione, tł. Stanisław Kalinkowski, ŹMT 69, WAM, Kraków 2013
 • Agnieszka Muc, „Śmierć i pogrzeb w chrześcijańskim Egipcie (IV-VIII w.). Studium na podstawie źródeł literackich i archeologicznych”, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2013
 • Mirosław Stanisław Wróbel, „Jezus i jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013
 • Hershel Shanks (red.), „Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny. Historia początków i wczesnego rozwoju”, Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Warszawa 2013
 • Ks. Ryszard Kurek, „Leksykon świętych i sławnych Diakonów”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013
 • „Meander” 68/2013
 • Ignacy Rogusz OCist, „Święty Bernard”, seria: Wielcy Ludzie Kościoła, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013
 • „Podróże Jana z Mandeville”, przełożyl Bartosz Marciniak, wstęp i komentarz Bartosz Marciniak i Jacek Sokolski Bibliotheca Curiosa 15 Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2013
 • „Siedem wzgórz Rzymu”, M. Terentius Varro, De lingua latina 5, 41-56, tekst, przekład, komentarze, łumaczenie zbiorowe, wstępem i komentarzem opatrzyli Adam Ziółkowski, Konrad Kokoszkiewicz, AKME. Źródła starożytne tom 4, Wydawnictwo Naukowa Sub Lupa, Warszawa 2013
 • Sekstus Aureliusz Wiktor, „Zarys historii cesarzy”, przekład, wstęp, komentarz Ignacy Lewandowski, Fontes Historiae Antiquae XVII (dodruk), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013
 • Lech Trzcionkowski, „Bios - Thanatos - Bios. Semiofory orfickie z Olbii i kultura polis”, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszaw 2013
 • „Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła”, red. Grzegorz Ryś, Tomasz Gałuszka, Tomasz Graff, Societas Vistulana, Kraków 2013
 • „Historia o kobiecie papieżu”, opracował Jacek Sokolski, Bibliotheca Curiosa 116, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2013
 • Paracelsus, „O nimfach, sylfach, pigmejach, salamandrach etc.”, przełożył Robert Urbański, wstęp i komentarz Jacek Sokolski, Bibliotheca Curiosa 14, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2013
 • Afrahat, „Demonstrationes: Demonstratio septima. De paenitentibus” (Patrologia Syriaca I, 313-360), O pokutujących, tł. (z syriackiego), wst. i kom. ks. Andrzej Uciecha, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46/1, 2013, s. 5-17; Demonstratio XIV. Exhortatoria (Patrologia Syriaca I, 573-726), tł. (z syriackiego), wst. i kom. ks. Andrzej Uciecha, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46/1, 2013, s.18-51; List synodalny/, tł. (z syriackiego), wst. i kom. ks. Andrzej Uciecha, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46/1, 2013, s. 18-51 tamże s. 168-172, : ks. Wincenty Myszor, „Koptyjska <<żona>> Jezusa”
 • Euzebiusz z Cezarei, „Epistula ad Constantiam”, tł. i wstęp Dominika Budzanowska w: Dominika Budzanowska, "Z historii preikonoklazmu: Euzebiusz z Cezareii i jego List do Konstancji (na tle epoki)", Warszawskie Studia Teologiczne XXVI?/1/2013, s. 63-79 (artykuł), 79-83 (treść listu: Euzebiusza [z Cezarei] list do Konstancji Cesarzowej)
 • Olivier Clement, „Źródła. Początki mistyki chrześcijańskiej”, tom I, Wydawnictwo Promic, Warszawa 2013
 • Anna Kotowska, „Zwierzęta w kulturze literackiej Bizantyjczyków” , Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013
 • Flawiusz Klaudiusz Julian, „Sympozjon albo Kronia”, tłum. i opr. MałgorzataChmielarz, Rhomaioi zeszyt 4, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013
 • Marek Jan Olbrycht, „Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa pań„stwa Arsakidów w pierwszej poł‚owie pierwszego wieku po Chrystusie”, Historia Iagiellonica, Kraków 2013
 • Luiza Rzymowska, „U źródeł‚pojmowania retoryki”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013
 • Piotr Niczyporuk, „Bankierzy i operacje bankowe w starożytnym Rzymie”, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013
 • „Pachomiana Graeca (Vita Graeca Prima, List Ammona, Paralipomena)”, ŹM 65, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 2013
 • „Vox Patrum” 58, XXXII, 2012, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013
 • Josef A. Jungmann, „Liturgia pierwotnego Kościoła”, Wyd. Benedyktynów TYNIEC, Kraków 2013
 • Oddr Snorrason, „Saga o Olafie Tryggvasonie”, tł. z j. staroislandzkiego, opr. i wst. Anna Waśko, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013
 • Maciej Jońca, „Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013
 • Hipokrates, „Aforyzmy”, przełożył i opr. Krzysztof Głombiowski, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2013
 • Euzebiusz z Cezarei, „Historia kościelna”, tł. Agnieszka Caba na podstawie tłum. ks. Arkadiusza Lisieckiego, opr. Henryk Pietras SJ, ŹMT 70 , WAM, Kraków 2013
 • „Septuaginta”, Tł. i opr. Remigiusz Popowski SDB, Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Warszawa 2013
 • Remigiusz Popowski SDB, „Onomastykon Septuaginty”, Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Warszawa 2013
 • Julian Apostata, „Cesarze”, tł., wst. i kom. Anna Pająkowska, Fontes Historiae Antiquae XXVII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013
 • Krzysztof Bielawski, „Ani święty, ani spokój. Sylwy religijne: antyk – chrześcijaństwo”, Wydawnictwo TYNIEC - Homini, Kraków 2013
 • „Miszna Zeraim (Nasiona)”, Red. Roman Marcinkowski, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013
 • Katarzyna Kiszkowiak, „Wątki maryjne w apokryfach staropolskich. Wybrane zagadnienia”, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2013
 • „Authority in the past and present”, red. Kazimierz Ilski, Krzysztof Marchlewicz, Instytut Historii UAM, Poznań 2013
 • „Granice wolności w starożytnej myśli greckiej”, Red. Justyna Biernat, Przemysław Biernat, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013
 • Daniel Rops, „Kościół wczesnego średniowiecza”, Wydawnictwo PAX, Warszawa 2013
 • „Czas Apokalipsy. Wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII”, red. Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2013
 • „Czystość i brud. Higiena w starożytności”, red. Walentyna Korpalska, Wojciech Ślusarczyk, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013
 • „Proroctwo pseudo-Metodiusza”, opracował Jerzy Korczak, przekładu z łaciny dokonał Michał Hey Stawicki pod tytułem: „Proroctwo Metodyjusza ś., biskupa miast tyrskich i męczennika chwalebnego, który gdy był trzyman pod Dioklecyanem cesarzem w więzieniu dla słowa Bożego przez niemały czas, tedy z objawienia anioła Pańskiego wydał wiele pisma potrzebnego, a zwłaszcza o stworzeniu świata, począwszy od Adama aż do Dnia Sądnego wraz wykładem Wolfganga Aytingera”, Bibliotheca Curiosa 13, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2013
 • „Karmię Was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne. Rok A”, Opracował Ks. Marek Starowieyski, wydanie drugie, gruntownie przerobione i powiększone, Ojcowie żywi 18, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014 
 • Andrzej B. Biernacki, Rafał Czerner, „Biskupstwo w Novae (Moesia Secunda) IV-VI w. Historia - Architektura - Życie codzienne”, tom I, Wydawnictwo Poznańskie 2013
 • Andrzej B. Biernacki, Elena Ju. Klenina, Evgenija Genceva „Biskupstwo w Novae (Moesia Secunda) IV-VI w. Historia - Architektura - Życie codzienne”, t. II, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013
 • Magdalena Mączyńska, „Światło z popiołów. Wędrówki ludów w Europie w IV i V wieku”, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2013
 • Wilhelm z Saint-Thierry, „O kontemplacji Boga. Zwierciadło wiary”, przekład, wstęp i przypisy Magdalena Czubak Scholle, seria „Ad Fontes”, t. 27, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2013
 • „Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Pisarze wieku XI”, seria grecka, zeszyt 6, opr. Anna Kotłowska, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2013.
 • Józef Grzywaczewski, „Appointing Bishops in the First Centuries”, Świat religii i religie świata, t. 13, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2013