Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

2015

 • bł. Paweł Giustiniani, " Pisma", tom 1, "Pochwała życia eremickiego", ŹrMon 71, TYNIEC - Wydawnictwo Benedyktynów , Kraków 2015 (trochę to późne czasy, ale przez szacunek dla serii zamieszczam).
 • Julian Bennet, "Trajan Optimus Princeps. Życie i czasy", Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2015.
 • Michaek Królikowski, Wojny Rzymu z Gotami od III wieku do Alaryka, Wydawnictwo Napoleon V, Kraków 2015.
 • Bł. Paweł Giustiniani, Pisma. Tom 2: Rozważania o modlitwie i o miłości Boga, ŹrMon 72, Wydawnictwo TYNIEC, Kraków 2015.
 • Herodot, Dzieje, tłumaczył Stanisław Hammer, (wydanie10!),Wydawnictwo  Czytelnik, Warszawa 2015.
 • Ks. Grzegorz M. Baran, Życie i śmierć. Antiocha IV Epifanesa w przekazach pozabiblijnych i biblijnych. Historia i teologia, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2015.
 • Ks. Krzysztof Sordyl, Pryscylianizm. Teologia i historia, seria Myśl Teologiczna, WAM, Kraków 2015.
 • Charles M. Odahl, Konstantyn i chrześcijańskie Cesarstwo, Wydawnictwo  Napoleon V, Oświęcim 2015.
 • Edward Arthur Thompson, Hunowie, PIW, Warszawa 2015.
 • Małgorzata Dąbrowska, Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu, Wydawnictwo CHRONICON, Wrocław 2015.
 • Marcin Mironowicz, "Monastery na św. Górze Atos do 1453 roku", Wydawnictwo i Drukarnia LIBRA s.c., Białystok 2015.
 • Itinera clericorum. Kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych, red. Danuta Quirini-Popławska, Łukasz Burkiewicz, WAM, Kraków 2015.
 • Jerzy Hauziński, Fryderyk II Hohenstauf, cesarz rzymski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2015.
 • Szymon Olszaniec, Prefektura „Praetorio” Italii, Illirykum i Afryki (412-425 n.e.), Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2015.
 • Stanisław Śnieżewski, Terminologia retoryczna w Institutio oratoria Kwintyliana, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.