Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Nowości - luty 2015

3
lut

 • Joanna Porucznik, "Anonimowy periplus Morza Czarnego" wyd. Quaestio, Wrocław 2013 (trochę spóźnione, ale dopiero ostatnio o tym sie dowiedziałem).
 • Niketas Magistros, "Żywot świętej Theoktiste z Lesbos", Cezary Dobak (wstęp, przekład i komentarz), seria Rhomaioi, zeszyt 5, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014 (także tekst grecki).
 • Eunapios z Sardes, "Zapiski historyczne", Christianitas Antiqua V, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
 • Marek Tuliusz, "Listy do przyjaciół", Księga XIV, Collectanea Philologica XVII, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • Ks. Józef Naumowicz, "Prawdziwa historia Bożego Narodzenia", Wyd. UKSW, Warszawa 2014 (pozycja bez wątpienia najważniejsza w tym zestawieniu).
 • Ks. Marek Starowieyski, "Z historii wczesnego chrześcijaństwa. Biblia, męczennicy, poganie i inni", Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2014.
 • Matthias Fuhrmann OSPPE, "Chluba pustyni, czyli żywot świętego Najchwalebniejszego Patriarchy i Nauczyciela Świętego Pawła z Teb, Pierwszego Pustelnika, napisana przez Św. Hieronima, kapłana i Świętego Kościoła Rzymskiego Doktora", Wydawnictwo Zakonu Paulinów, Częstochowa 2014.
 • Wojciech Bedyński, "Klasztor w Mayo w kościele wczesnego chrześcijaństwa na wyspach brytyjskich", ŹrMon - Monografie tom 4, TYNIEC - Wydawnictwo Benedyktynow, Kraków 2014.
 • Marcin Wołoszyn, "Teofilakt Simokatta i Słowianie znad brzegu Oceanu Zachodniego. Najstarsze świadectwo obecności Słowian nad Bałtykiem?", Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków 2014 (wydanie dwujęzyczne, niemieckie i polskie)..
 • Jacek Banaszkiewicz, "Trzy po trzy o dziesiątym wieku", Wydawnictwo Avalon, Kraków 2014.
 • Krystyna Wiśniewska, "Kobiety w świecie Cycerona", Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2014.
 • Michał Kosznicki, "Idee edukacyjne późnoantycznej sofistyki IV wieku" Wydawnictwo UG, Gdańsk 2014.
 • "Nowy Filomata" 18 , 2014, z. 2, Kraków 2014 (tamże s. 189-192: Nonnos z Panapolis, Dionysiaca 44, 189-257: "uwięziony Dionizos wzywa swą siostrę Selene na pomoc", tł. Anna Maria Lasek).
 • "Studia Antyczne i Mediewistyczne" 12 [47], red. Mikołaj Olszewski,  Wydawnictwo IFiS PAN, Wydawnictwo Naukowe UMK, Warszawa 2014.
 • Elżbieta Smykałowska "Ikona", Mały słownik, wydanie II, Wydawnictwo Księży Werbistów, Verbinum, Warszawa 2014
2015
 • bł. Paweł Giustiniani, " Pisma", tom 1, "Pochwała życia eremickiego", ŹrMon 71, TYNIEC - Wydawnictwo Benedyktynów , Kraków 2015 (trochę to późne czasy, ale przez szacunek dla serii zamieszczam).
 • Julian Bennet, "Trajan Optimus Princeps. Życie i czasy", Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2015.
 • Michaek Królikowski, Wojny Rzymu z Gotami od III wieku do Alaryka, Wydawnictwo Napoleon V, Kraków 2015.

2015-02-03 23:44:40