Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Nowości - styczeń 2016

11
sty

 
 • Beda Czcigodny, Komentarz do Dziejów Apostolskich, tł. ks. Dariusz Sztuk, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, tom 68, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015 (wydanie dwujęzyczne).
 • Digesta justyniańskie, tekst i przekład, tom. V.1, księgi 28-32, pod redakcją: Tomasza Palmirskiego, zespół: Dariusz Brodka, Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Tomasz Palmirski, przy współpracy: Jerzego Krzynówka (Różne fragmenty), Jarosława Reszczyńskiego (Różne fragmenty), Anny Tarwackiej (Różne fragmenty), Poligrafia Salezjańska, Kraków 2015.
 • Digesta justyniańskie, tekst i przekład, tom. V.2,  księgi 33-36, pod redakcją: Tomasza Palmirskiego, zespół: Dariusz Brodka, Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Tomasz Palmirski, Jan Zabłocki, przy współpracy: Jerzego Krzynówka (Różne fragmenty), Jarosława Reszczyńskiego (Różne fragmenty), Poligrafia Salezjańska, Kraków 2015.
 • Ewagriusz z Pontu, Wybór z traktatu O praktyce [ascetycznej], O ośmiu duchach zła, O różnych rodzajach złych myśli, O wadach, które przeciwne są cnotom, przekła Emilia Kędziorek, o. Leon Nieścior OMI, Marek Grzegorek, TYNIEC, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2015.
 • Grzegorz z Tours, Historia Franków, tłumaczenie Henryk Pietruszczak, Wydawca: Henryk Pietruszczak, Zgorzelec, 2015 (uwaga: nie podano z jakiego wydania dokonano tłumaczenia, ani z jakiego języka).
 • Jan Chryzostom, Homilie panegiryczne o św. Pawle, tł. Joanna Szwed-Kostecka, opr. ks. Arkadiusz Baron, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II, Kraków 2015.
 • O godnym życiu we wspólnocie. Antologia aforyzmów i didaskaliów św. Jana Chryzostoma, wyboru z pism patriarchy Konstantynopola dokonał, ułożył i wstępem poprzedził Jan Iluk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.
 • Orozjusz, Historia przeciw poganom, tłumaczenie i komentarz Henryk Pietruszczak, Wydawca: Henryk Pietruszczak, Zgorzelec, 2015 (uwaga: nie podano z jakiego wydania dokonano tłumaczenia, ani z jakiego języka).
 • Paweł Diakon, Historia Longobardów, tłumaczenie i komentarz Henryk Pietruszczak, Wydawca: Henryk Pietruszczak, Zgorzelec, 2015 (uwaga: nie podano z jakiego wydania dokonano tłumaczenia, ani z jakiego języka).
 • Podróż świętego Brandana, tłumaczenie Henryk Pietruszczak, Wydawca: Henryk Pietruszczak, Zgorzelec, 2015 (uwaga: nie podano z jakiego wydania dokonano tłumaczenia, ani z jakiego języka).
 • Żale po śmierci Henryka IV, tł. Henryk Pietruszczak, Wydawca: Henryk Pietruszczak, Zgorzelec, 2015 (uwaga: nie podano z jakiego wydania dokonano tłumaczenia, ani z jakiego języka).
 • Gaufredus Malaterra, Dzieje Rogera I i Roberta Guiscarda, tł. Henryk Pietruszczak, Wydawca: Henryk Pietruszczak, Zgorzelec, 2015 (uwaga: nie podano z jakiego wydania dokonano tłumaczenia, ani z jakiego języka).
 • Szymon Hiżycki OSB, Pomiędzy grzechem a myślą. O ośmiu duchach zła Ewagriusza z Pontu, TYNIEC, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2015.
 • Eurypides, Tragedie, tom V (Fragmenty), przekład zbiorowy pod redakcją Małgorzaty Borowskiej, Biblioteka Antyczna tom 47, Instytut Studiów Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.
 • Marcjalis. Księga widowisk, przełożyła Katarzyna Różycka-Tomaszuk, wstępem i komentarzem opatrzyli Aleksander Klęczar i Mariusz Zagórski, współpraca Bogdan Burliga, Biblioteka Antyczna tom 48, Instytut Studiów Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.

 


2016-01-11 08:32:59