Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w Cesarstwie Bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na Bałkanach

21
kwi

III Konferencja Bizantynistyczna z cyklu "Wybrane aspekty kultury bizantyńskiej", pt. "Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w Cesarstwie Bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na Bałkanach".

 

Temat powyższy jest stale obecny w historiografii europejskiej. Tutaj został on zawężony do obszaru Bizancjum i Bałkanów, czyli bezpośredniego europejskiego zaplecza cesarstwa. Adresatem tej konferencji jest szerokie grono badaczy późnego antyku, średniowiecza i wczesnego okresu nowożytnego: archeologów, filologów klasycznych i orientalnych, historyków, historyków filozofii, historyków sztuki, patrologów oraz politologów zorientowanych w swych badaniach na dzieje doktryn politycznych wskazanego regionu. W ten sposób jest szansa na zorganizowanie interdyscyplinarnego spotkania fachowców o charakterze ogólnopolskim.

 

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie tematów referatów i komunikatów wraz z abstraktem (maks. 1000 znaków) do 31 maja 2015 pocztą elektroniczną na adresy: lu2005harn@yahoo.de (prof. Piotr Kochanek) lub p_szczur@kul.pl. (ks. prof. Piotr Szczur). Będzie to podstawą do zakwalifikowania danego wystąpienia do programu konferencji. Następnie autorzy wszystkich przyjętych do programu wystąpień zostaną drogą mailową poinformowani o strukturze konferencji.

 

Miejscem obrad będzie słynna gotycka (ozdobiona freskami bizantyńskimi z pocz. XV w.) Kaplica Św. Trójcy na Zamku Lubelskim oraz położony u stóp lubelskiego zamku „Dom na Podwalu” (ul. Podwale 15, 20-117 Lublin, tel. 81 532 41 38, strona: domnapodwalu.pl, e-mail: recepcja@domnapodwalu.pl). Dom ten to nie tylko drugie miejsce obrad, lecz również doskonała “przystań” dla uczestników konferencji, oferująca zarówno pokoje hotelowe, jak i dobrą kuchnię oraz bezpłatny parking objęty całodobowym monitoringiem. Dom na Podwalu to najtańszy hotel (o dobrym standardzie) w tej turystycznie atrakcyjnej części miasta, czyli na lubelskiej starówce.

 

Organizatorzy przewidują konieczność wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości ok. 150 zł, która będzie obejmowała koszty materiałów konferencyjnych oraz posiłków. W opłatę konferencyjną nie wchodzą koszty noclegów, które każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Dokładna opłata wpisowa zostanie ostatecznie ustalona w momencie zamknięcia listy uczestników.

 

Najwartościowsze wystąpienia zostaną opublikowane w “Vox Patrum”, czasopiśmie o międzynarodowej renomie, figurującym na European Reference Index for the Humanities (ERIH) oraz na liście C (10 punktów) wykazu MNiSW.

 

Zaproszenie Organizatorów


2015-04-21 22:12:18