Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Kontakt

Zarząd: 

Ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski – prezes Sekcji Patrystycznej

Ks. prof. dr hab. Norber Widok – wiceprezes Sekcji Patrystycznej

Ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL – skarbnik Sekcji  Patrystycznej

 

Administrator strony:

Małgorzata Pyzik-Turska (pyzik.malgorzata@gmail.com)