Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Nowości - czerwiec 2015

29
cze

- Święty Augustyn, „O Państwie Bożym”, tł. ks. Władysław Kubicki, wstęp O. Jacek Salij OP, wydanie 3,

  Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2015

 

- Będą Czcigodny, „Natura wszechświata”, „Czas i jego rodzaje”, „Rachuba czasu”, tłumaczenie zbiorowe:

    ks. Jarosław Adamiak, Damian Domański, ks. Tadeusz Gacia, ks. Jakub Korczak, Sebastian Koralewicz,

    Agnieszka Strycharczuk, Natalia Turkiewicz, Artur Turowski, redakcja: ks. Tadeusz Gacia, wstępem opatrzył

    Henryk Wąsowicz, objaśnienia dała Natalia Turkiewicz, Towarzystwo KUL, Lublin 2015

 

- Cyprian z Kartaginy, „O śmiertelności”, Wydawnictwo Armoryka”, Sandomierz 2015

(reprint z: Świętego Cypriana Ojca Kościoła i męczennika Dziełka pobożne na polski język   

 przetłumaczone. Kraków. NAKŁADEM OO. JEZUITÓW W KRAKOWIE. DRUKIEM A.   

KOZIAŃSKIEGO. 1900, ss. 3-30)

 

- Epifaniusz z Salaminy. „Panarion. Herezje 1-33”, tłumaczenie ks. Marek Gilski, opracował ks. Arkadiusz  

   Baron, wydanie dwujęzyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II, Kraków 2015

 

- Jan Kasjan, „Rozmowy z Ojcami”, tom 2: „Rozmowy XI-XVII”, tłumaczenie i opracowanie ks. Arkadiusz

   Nocoń, wstępy: Mark Sheridan OSB, ŹrMon 70, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 2015

 

- „Liber Pontificalis XCVII-CII (772-891)”; „Księga Pontyfikałów 97-112 (772-891)”, tłumaczenie: Małgorzata

    Jesiotr (97-98), Bogusława Frontczak (99-108, 112), Agnieszka Caba (109), opracowanie Monika Ożóg,  

    Henryk Pietras SJ, wydanie dwujęzyczne, SCL 10 (ŹMT 75) Wydawnictwo Akademii Ignatianum w

    Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015

 

- Tymoteusz I, „Listy I-VIII”, przekład, opracowanie tekstu syryjskiego i wstęp ks. Jan Żelazny, wydanie

   dwujęzyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II, Kraków 2015

 

- Pseudo-Teofil, „Koptyjska homilia o Wniebowzięciu Maryi Dziewicy (CPG 2625)”, przekład Albertyna

  Szczudłowska-Dębska † w: Warszawskie Studia Teologiczne XXVII/1/2014, s. 131-141

 

- Pseudo-Filon, „Księga starożytności biblijnych”, przekład i opracowanie ks. Łukasz Laskowski, „Pisma  

  Apokryficzne” tom 7, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015

 

- „Historia Adama i Ewy”, przekład Emilia Żybert, Jacek Sokolski, wstęp i komentarz Jacek Sokolski,

  „Bibliotheca Curiosa” 23, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2015 (tom zawiera Vitae Adae et Evae, 

   versio graeca ClavApVT 1.1 i Vitae Adae et Evae, versio latine ClavApVT 1.2)

 

- Tadeusz Gacia, „Vernalia tempora Mundo…Wenancjusz Fortunat i jego poezje liryczne”, Wydawnictwo

  Jedność, Lublin 2014

 

- Apb Jakub Kostiuczuk, „Bogoczłowieczeństwo Chrystusa w tekstach liturgicznych świętego Jana

  Damasceńskiego”, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014

 

- „Rozwój dogmatu trynitarnego: Perspektywa historiozbawcza” - red. Arkadiusz Baron, Jarosław Kupczak, Jan  

   Szczurek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II, Kraków 2015

 

- S. Emanuela Ghini OSB, „Modlitwa Ojców Pustyni”, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2015

 

- Marzena Burczycka-Woźniak, „Źródło. Opowieści o Ojcach Pustyni”, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2015

 

- Red. Karolina Kochańczyk-Bonińska, ks. Leszek Misiarczyk, "W kręgu  religii śródziemnomorskich", „Studia

  Antiquitatis Christianae” (!!!) 19, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015

 

- Jerzy Strzelczyk, „Goci. Rzeczywistość i legenda”, wyd. II poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo

  Poznańskie, Poznań 2015

 

- Red. Zbigniew Dalewski, „Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu”, Wydawnictwo

  Instytutu Historii PAN, Warszawa 2015

 

- Peter Frankopan, „Pierwsza krucjata. Wezwanie ze Wschodu”, Wydawnictwo WAB, Poznań 2015

 

 


2015-06-29 23:14:38