Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Nowości - maj 2015

13
cze

 

Henryk z Sawtry, Czyściec świętego Patryka [Tractatus de purgatori sancti Patricii], przełożył i opracował Jacek Sokolski, Bibliotheca Curiosa 22, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2014.

 

Bł. Paweł Giustiniani, Pisma. Tom 2: Rozważania o modlitwie i o miłości Boga, ŹrMon 72, Wydawnictwo TYNIEC, Kraków 2015.

 

Kronika królów z Lejre [Chronicon Lethrenses] przetłumaczył Michał Janik, Księgarnia Literacka im. Sióstr Chodakowskich, Sandomierz 2015.

 

Herodot, Dzieje, tłumaczył Stanisław Hammer, (wydanie10!),Wydawnictwo  Czytelnik, Warszawa 2015.

 

Ks. Grzegorz M. Baran, Życie i śmierć. Antiocha IV Epifanesa w przekazach pozabiblijnych i biblijnych. Historia i teologia, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2015.

 

Ks. Krzysztof Sordyl, Pryscylianizm. Teologia i historia, seria Myśl Teologiczna, WAM, Kraków 2015.

 

Charles M. Odahl, Konstantyn i chrześcijańskie Cesarstwo, Wydawnictwo  Napoleon V, Oświęcim 2015.

 

Edward Arthur Thompson, Hunowie, PIW, Warszawa 2015.

Jan Prostko-Prostyński, Roma-solius imperii. Elekcja, koronacja i uznanie  cesarza w Rzymie w IV-VIII wieku Wyd. Contact, Poznań 2014.

 

Anna Ledzińska, Gramatyka wobec sztuk wyzwolonych w pismach Izydora z  SewillOrigo et fundamentum liberarium litterarium, Instytut Języka  Polskiego PAN, Kraków 2014.

 

Małgorzata Dąbrowska, Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu, Wydawnictwo CHRONICON, Wrocław 2015.

 

Marcin Mironowicz, "Monastery na św. Górze Atos do 1453 roku", Wydawnictwo i Drukarnia LIBRA s.c., Białystok 2015.

 

Itinera clericorum. Kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych, red. Danuta Quirini-Popławska, Łukasz Burkiewicz, WAM, Kraków 2015.

 

Jerzy Hauziński, Fryderyk II Hohenstauf, cesarz rzymski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2015.

 

Joanna Rybkowska, Dionizos-Agathos Daimon, Wydawnictwo HOMINI, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Kraków 2014.

 

Szymon Olszaniec, Prefektura „Praetorio” Italii, Illirykum i Afryki (412-425 n.e.), Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2015.

 

Stanisław Śnieżewski, Terminologia retoryczna w Institutio oratoria Kwintyliana, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.

 

Flora i fauna w świecie starożytnym, red. Łukasz Bartkowiak, Wydawnictwo Contact, Poznań 2014.

 


2015-06-13 22:25:39