Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Nowości - październik

15
pa

- Św. Nicetas z Remezjany, Pisma, przekład: Marta Przyszychowska (O różnych nazwach; O mocy Ducha Świętego), ks. Przemysław Szewczyk (O czuwaniach sług Boga; O pożytku ze śpiewania psalmów), Leon Nieścior OMI (O sposobie wiary; O symbolu wiary; Fragmenty; Paulin z Noli, Poemat 17), wstęp i opracowanie Leon Nieścior OMI, BOK, Wydawnictwo M, Kraków 2015.

 

- Św. Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do Księgi Hioba, tom 5: Księgi XXIII-XXVII, przekład: ks. Adam Wilczyński, opracowanie i korekta przekładu: Elwira Buszewicz, redakcja naukowa: ks. Leon Nieścior OMI, ŹrMon 75, TYNIEC, Wydawnictwo Benedyktynów,  Kraków 2015.

 

- Ojcowie Kościoła komentują Biblię. Stary Testament, Tom Xa, Księga Izajasza 1-39, wydanie polskie tomu przygotował Stanisław Kalinkowski, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2015.

 

- Miłosierdzie. Mądrość Ojców Kościoła, wybór, wstęp i opracowanie Dariusz Piórkowski SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.

 

- Vistula amne discreta. Greckie i łacińskie źródła do najdawniejszych dziejów ziem Polski, redakcja Jerzy Kolendo, Jacek Płóciennik, Ośrodek Badań nad Antykiem UW, Warszawa 2015.

 

- „Christianitas Antiqua" vol. 6, "Religia i tradycja", Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.

 

-  „Teologia Patrystyczna” 11/2014, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2014.

 

- Ks. Leszek Misiarczyk, Osiem duchów zła i sposoby walki z nimi według Ewagriusza z Pontu, TYNIEC, Wydawnictwo Benedyktynów,  Kraków 2015.

 

-  Dominika Budzanowska-Weglenda, Tykoniusz i reguły egzegezy biblijnej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015.

 

- Ks. Marek Starowieyski, Barwny świat apokryfów, wydanie  III, rozszerzone i poprawione, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2015.

 

- Bitwa przy Moście Mulwijskim. Konsekwencje, redakcja naukowa Żygmunta Kalinowskiego i Daniela  Próchniaka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014.

 

- Michael Rouche, Chlodwig. Król Franków, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2015.

 

- Jerzy Strzelczyk, Zapomniane narody Europy,  wydanie nowe, poszerzone, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2015.

 

- Christopher A. Snyder, Brytowie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

 

- Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, redakcja Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

 

- Zofia A. Brzozowska, Sofia – upersonifikowana Mądrość Bożą. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyjsko-słowiańskiej,  Byzantina Lodziensia XXIV, Wydawnictwo Uniwersytetu  Łódzkiego, Łódź 2015.

 

- Mirosław j. Leszka, Kirył Marinow, Carstwo bułgarskie, polityka – społeczeństwo  – gospodarka  – kultura 866-971, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2015.

 

- Stanisław Zakrzewski, Opis grodów i terytoriów z północnej strony Dunaju, czyli tak zwany Geograf Bawarski, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2015 (reprint: jw., Nakładem Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej z Funduszu Bolesława Orzechowicza, Lwów 1917).

 

- Maciej Janik, Świat łaciński i Królestwo Armenii cylicyjskiej w latach 1199-1375. Zarys problemu, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.

 

- Epitome de Caesaribus, O życiu i obyczajach Imperatorów od Cezara Augusta do Teodozjusza, z języka łacińskiego przełożyła Anna Hryniewiecka, wprowadzeniem i przypisami opatrzył Paweł Janiszewski, AKME. Źródła starożytne tom 5, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2015.

 

- Fedrus, Bajki, przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła Joanna Stadler, Biblioteka Antyczna 46, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych  Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.

 

- Łukasz Ścisłowicz, Cesarstwo Rzymskie. Ograniczona monarchia czy autokracja? Pryncypat, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2015.

 

- Prawo karne i polityka w państwie rzymskim, redakcja naukowa Krzysztof Amielańczyk, Dariusz Słapek, Antoni Dębiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin  2015.


2015-10-15 23:49:54