Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Nowości - wrzesień 2017

13
wrz

Nowości - wrzesień 2017

 

 • Izydor z Sewilii, Synonimy, ŹMT 78, przekład, wprowadzenie i opracowanie Tatiana Krynicka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017.
 • Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta, Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład Cezary Dobak, redakcja, komentarze i słownik Szymon Hiżycki OSB, TYNIEC, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2017.
 • Krzysztof Homa, Arnobiusz. Afrykański orator, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017.
 • Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i  regionalna, redakcja bp Jacek Jezierski, Katarzyna Parzych-Blakiewicz, ks. Paweł Rabczyński, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2016.
 • James L. Papandrea, Jak Kościół Katolicki zachował autentyczna doktrynę wczesnych chrześcijan, przekład Marek Król, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2017.
 • Michał Tomaszek, Dziennik Opatów z Moyenmoutier. Święci i relikwie w narracji o historii klasztoru, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.
 • F. R. de Gasperis SJ, A. Koprowski SJ, Na skrzyżowaniu dróg (Ecclesia). Jak Jezus Chrystus DLA NAS stworzył swój Kościół, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa 2017.
 • Hellenizm a chrześcijaństwo w późnej starożytności i w średniowieczu, red. Anna Palusińska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.
 • Przemoc w świecie starożytnym. Źródła – struktura – interpretacje, redakcja Dariusz Słapek, Ireneusz Łuć, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.
 • Vox Patrum, 37 (2017) t. 67, Wydawnictwo KUL, spis treści tutaj.
 • Tomasz z Celano, Żywot naszego Ojca błogosławionego Franciszka, opracowanie i edycja tekstu źródłowego Jacques Dalarun, przekład Aleksander Horowski OFMCap, Instytut Studiów Franciszkańskich, Kraków 2017.
 • Pseudo-Cornutus, Przegląd greckich poglądów na bogów (Epidrome), opracował Michał Wojciechowski, Wydział Teologii UWM Olsztyn, Olsztyn 2016.
 • Michał Wojciechowski, Modlitwy greckie epoki hellenistycznej, Wydział Teologii UWM Olsztyn, Olsztyn 2017.
 • Kasjusz Dion, Historia rzymska, księgi seweriańskie (LXXIII-LXXX), wstęp, tłumaczenie i komentarz Kamil Biały, [w:] Szczecińskie Studia nad Starożytnością, vol. IV, red. Danuta Okoń, Szczecin 2017.
 • Początki narodu rzymskiego (Origo gentis Romanae); O słynnych mężach miasta Rzymu De viris illustribus urbis Romae), przekład i opracowanie Bartosz Jan Kołoczek, „Akme. Studia Historica” 14/2016, Warszawa 2016.
 • Dariusz Zarewicz, Przywoływanie bogów – mit, magia, misteria w starożytnej Grecji, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2017.
 • Rzymski Zachód od Augusta do upadku Cesarstwa, Studia poświęcone pamięci Profesora Tadeusza Kotuli w 10 rocznicę śmierci, redakcja Małgorzata Pawlak, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2017.
 • Edyta Gryksa, Obraz Rzymu u Florusa, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2017.
 • Clavis Litterarum Hibernensium, vol. 1-3, Donnchadh Ó Corráin, Brepols Pubishers, Tourrnhout 2017.
 

2017-09-13 23:18:39