Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Nowości - wrzesień

30
wrz

- Św. Nicetas z Ramezjany, O czuwaniach sług bożych (De vigiliis servorum Dei), wstęp i tłumaczenie Małgorzata Jóźwiak, Wydawnictwo Archidiecezji Wracławskiej TUM, Wrocław 2015 (Wydawnictwo  zapowiada, iż tym tomem rozpoczyna publikację nowej serii pod nazwą Biblioteka Patrystyczna).

 

- Prokopiusz z Cezarei, Historia wojen, t. 2 (ks. V-VIII), z j. greckiego, przełożył, wstępem poprzedził,   komentarzem opatrzył Dariusz Brodka, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków 2015.

 

- Karmię Was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła prowadzą przez święta roku kościelnego, opracował ks. Marek Starowieyski, komentarze liturgiczna ks. Jan Miazek, wydanie trzecie gruntownie przerobione, Ojcowie Żywi 22, WAM, Kraków 2015.

 

- Lorenzo Valla, O rzekomej, sfałszowanej Donacji Konstantyna, przełożył Konrad Kokoszkiewicz, przedmowa Halina Manikowska, Biblioteka Renesansowa 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015 [na s. 238-271 Dekret Konstantyna tłum jw.] Wydanie  zawiera tekst łaciński - „Vox Patrum” 63 (2015) – spis treści tu:  http://www.voxpatrum.pl/vox63spis.html .

 

- „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 17/2 (2014) [zawierają m.in.: Afrahat, O pokorze (DemonstratioIX), tłumaczenie i komentarz ks. Andrzej Uciecha, s. 256-266].

 

- Emil Stanula, Eseje patrystyczne, zbiór opracowała Iwonna Salamonowicz-Górska, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014 [Gorąco polecam, a Pani Iwonnie należą się serdeczne podziękowania od wszystkich, którzy O. Emila pamiętają].

 

- Anna Maria Kolberg OV, Ojcowie Kościoła prowadzą nas do Jezusa, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2015.

 

- Ks. Michał Krawczyk, Ojcowie Kościoła a życie społeczne w cesarstwie rzymskim przełomu IV i V wieku. Zagadnienia wybrane o formacji kapłańskiej, Radom 2014.

 

- Teresa Krynicka, Decymus Magnus Auzoniusz w świetle własnych utworów, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2014.

 

- Radosław Sokołowski, Droga doskonalenia według św. Grzegorza Wielkiego, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2015.

 

- Piotr Roszak,, Mozarabowie i ich liturgia. Chrystologia rytu hiszpańsko-mozarabskiego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015.

 

- Collin Morris, Monarchia papieska. Dzieje Kościoła Zachodniego w latach 1050-1250, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2015.

 

- Hefajstion, O metrach, przełożyła, wstępem i komentarzem opatrzyła Anna Szczepaniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.


2015-09-30 23:43:03