Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Nowości wydawnicze - grudzień 2016

30
gru

 • Orygenes, Eustacjusz z Antiochii i Grzegorz z Nyssy, O wywoływaniu duchów. Czy wróżka z Endor wywołała ducha Samuela (1 Sm 28)?, wstęp i przekład zbiorowy pod redakcją Leona Nieściora OMI, Biblioteka Ojców Kościoła (32), Wydawnictwo m, Kraków 2016.
 • Św. Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do Księgi Hioba, tom 6: Księgi XXVIII-XXXII, przekład: ks. Adam Wilczyński, opracowanie i korekta przekładu Elwira Buszewicz, redakcja naukowa Leon Nieścior OMI, ŹrMon 77, Wydawnictwo TYNIEC, Kraków 2016.
 • Flawiusz Kreskoniusz Koryppus, Joannida; Pochwała Justyna,  z języka łacińskiego przełożył, wstępem poprzedził, komentarzem opatrzył Bartosz Jan Kołoczek, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków 2016.
 • Zurab Kakachishvili, Świadkowie Chrystusa w Gruzji od IV do X wieku, Wydawnictwo Editions Spotkania, Warszawa 2016.
 • Ks. Józef Naumowicz, Narodziny Bożego Narodzenia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.
 • Jacek Romanek OFMCap, Koncepcja świętości chrześcijanina na podstawie homilii Orygenesa do Pentateuchu, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2016 (PUBLIKACJA DO POBRANIA)
 • Mariusz Rosik, Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Na rozdrożu, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2016.
 • Ks. Jan Smoła, Klinika chorób duchowych według Ewagriusza z Pontu i Ojców Pustyni, Przysietnica-Rajskie 2016.
 • Dariusz Spychała, Przemiany religijne i kulturowe w zachodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego od roku 306 do śmierci św. Augustyna, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016.
 • Leszek Wianowski, Doskonałość mnicha w pismach Doroteusza z Gazy, Wydawnictwo TYNIEC, Kraków 2016.
 • Teologia i liturgia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych, pod redakcją naukową Andrzeja M. Wyrwy i Janusza Góreckiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2015.
 • Ross Cowan, Most Mulwijski 312. Bitwa Konstantyna o Cesarstwo i wiarę, Wydawnictwo Napoleon V, bmw, 2016.
 • Ian Hughes, Belizariusz Wódz Bizancjum, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2016.
 • Chrystianizacja „Młodszej Europy”, redakcja: Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk, Marzenna Matla, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
 • Stanisław Kobielus, Wskrzeszenie łazarza w teologii i ikonografii średniowiecznej, Wydawnictwo TYNIEC, Kraków 2016.
 • Konrad Kuczara, Od Pawła do Bartłomieja. Kościół w Europie południowo-wschodniej (krąg bizantyjski), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2016.
 • Błażej Szefliński, Trzy oblicza Sawy Nemanjicia. Postać historyczna, autokreacja, postać literacka, Byzantina Lodziensia XXV, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 • Starożytność chrześcijańska tom. 4, Materiały zebrane, red. Józef Kałużny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Pawła II, Kraków 2016.
 • Vox Patrum 66/2016, Kobieta w historii zbawienia według Ojców Kościoła; Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w starożytności i wczesnym średniowieczu, Wydawnictwp KUL, patrz: SPIS TREŚCI.
 • Tomasz z Akwinu, Wykład Pierwszego Listu do Tymoteusza; Super Primam Epistolam B. Pauli ad Timotheum lectura, redakcja: Piotr Roszak, Enrique Allercon, tłumaczenie4 Marian Hanusek OP, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016.
 • Żywot Krystyny z Markgate, wstęp i tłumaczenia Anna Głusik, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.
 • Ajschylos, Tragedie, tom II, Oresteja: Agamemnon; Ofiarnice; Boginie łaskawe, przełożył, wstępami i przypisami opatrzył Robert R. Chodkowski, TN KUL, Lublin 2016.
 • Dion Chryzostom, Mowy, tom 1 (1-10), przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła Katarzyna Jażdżewska, Biblioteka Antyczna 51, Wydawca: ISKŚiO UWr, Wrocław 2016.
 • Gargiliusz, Lekarstwa z warzyw i owoców, przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła Tatiana Krynicka, Biblioteka Antyczna 50, Wydawca: ISKŚiO UWr, Wrocław 2016.
 • Judyta Krajewska, Anna Głusiuk, cz. 1: Epidemie w greckiej i rzymskiej historiografii od starożytności do wczesnego średniowiecza, cz. 2: Hipokrates, Epidemie, Księgi I i III, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.
 • Pseudo-Longinus, Pseudo-Arystydes, Anonymus Seguerianus, Apsines, Trzy greckie stylistyki i dwa traktaty retoryczne z okresu Cesarstwa Rzymskiego, opracował i przetłumaczył Henryk Podbielski, TN KUL, Lublin 2016.
 

2016-12-30 20:38:51