Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Nowości wydawnicze - kwiecień 2016

19
kwi

 1. Iulius Firmicus Maternus, Jak nieświadomi  błądzą w wierze, przełożyła z języka łacińskiego i greckiego, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Beata Gaj, seria: Florilegium 3, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015.
 2. Żywoty galijskie: Żywot św. Germana z Auxerre. Żywot św. Genowefy z Paryża, przekład, wstęp i opracowanie Rafał Toczko, seria: ŹrMon 76, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2015.
 3. Erchimbert z Monte Cassino, Historia Longobardów,  Eginhard, Życie cesarza Karola Wielkiego, tłumaczenie i opracowanie Henryk Pietruszczak, Zgorzelec 2015 (uwaga: nie podano z jakiego wydania dokonano tłumaczenia, ani z jakiego języka).
 4. Rudolf Glabrus, Kronika milenijna, tłumaczenie i opracowanie Henryk Pietruszczak, Zgorzelec 2015 (uwaga: nie podano z jakiego wydania dokonano tłumaczenia, ani z jakiego języka).
 5. Tomasz Dekert, Apostazja w „Adversus haereses” Ireneusza z Lyonu, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2016.
 6. Magdalena Jóźwiak, „Komentarz do historii Hioba” Filipa Prezbitera, seria: Bibliotheca Biblica, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2015.
 7. (red.) Tadeusz Kołosowski, Mare nostrum. Morze w historii i kulturze krajów śródziemnomorskich, seria: Studia Antiquitatis Christianae 20 Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.
 8. Ks. Leszek Misiarczyk, Egzorcyzmy w Kościele starożytnym od I do III wieku, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015.
 9. Marek Wilczyński, Gejzeryk i czwarta wojna punicka, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2016.
 10. Marcin Bohm, Rola flot obcych w procesie ostatecznego rozkładu sił morskich Cesarstwa Bizantyńskiego (1118-1204), Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2016.
 11. Przemysław  Marciniak, Taniec w roli Tersytesa. Studia nad satyrą bizantyńską, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.
 12. Janusz Rohoziński, Początki państw. Gruzja, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2016.
 13. (red.) Anna A. Dryblak, Maksymilian Sas, Jerzy Szafranowski, Czas w kulturze średniowiecza, Wydawnictwo Instytutu Historii UW, Warszawa 2016.
 14. Miszna, Naszim (Kobiety), wstęp, przekład z języka hebrajskiego i opracowanie Roman Marcinkowski, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2016.
 15. Ajschylos, Tragedie, tom I: Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice, Prometeusz w okowach, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Robert R. Chodkowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015.
 16. Temistiusz, Parafraza „O duszy” Arystotelesa, seria: Teksty-Przekłady-Komentarze 3, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2015.
 17. Bartłomiej Bednarek, Mit Dionizosa w poezji greckiej od Homera do Eurypidesa, Wydawnictwo Homini, Kraków 2015.
 18. Walter F. Otto, Dionizos. Mit i kult, tłumaczenie z języka niemieckiego Jerzy Korpanty, przedmowa do wydania polskiego prof. Włodzimierz Lengauer, Wydawnictwo Sub Lupa, Warszawa 2016.
 19. Paweł Sawiński, Sukcesja władzy cesarskiej w okresie rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej (lata 30 p.n.e. – 68 n.e.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
 20. Marek Winiarczyk, Diagoras z Melos – prawda i legenda. Przyczynek do historii antycznego ateizmu, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.

2016-04-19 20:25:06