Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Nowości wydawnicze - lipiec 2016

30
lip

 • Afrahat, O obrzezaniu (Demonstratio XI), tłumaczenie z języka syryjskiego, wstęp i przypisy Ks. Andrzej Uciecha [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 48/2, 2015, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2016.
 • Św. Augustyn, Znak Jedności. Tajemnica Eucharystii [Homilie 24-27 na Ewangelie św. Jana], tłumaczenie i wstęp ks. Przemysław Szewczyk, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.
 • Jan Kasjan, Istota walki duchowej [Rozmowa II z abba Mojżeszem: O rozpoznawaniu myśli; Rozmowa IV z abba Danielem: O przeciwstawnych pragnieniach ciała i duszy; Rozmowa V z abba Serapionem: O ośmiu wadach głównych], przekład Arkadiusz Nocoń, wybór, wstęp i opracowanie Szymon Hiżycki OSB, Tyniec, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2016.
 • Wiktor z Wity, Historia prześladowań wandalskich w Afryce, tłumaczenie Henryk Pietruszczak, wydawca Henryk Pietruszczak, Zgorzelec 2015..
 • Antoni Tronina, Księgi świętych tajemnic Henocha (Henoch słowiański, 2 Hen), Apokryfy Starego Testamentu 3, The Enigma Press, Kraków-Mogilany 2016.
 • Bł. Paweł Giustiniani, Pisma, tom 3: Eremita w służbie Kościoła. Memoriał do Leona X i inne pisma, przekład i redakcja naukowa Jacek Partyka, Źródła monastyczne 73, Tyniec, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2016.
 • Vox Patrum 64/2015, Księga Jubileuszowa Księdza Profesora Józefa Wolińskiego, Wydawnictwo KUL Lublin 2015, patrz: SPIS TREŚCI.
 • Vox Patrum 65/2016, Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Wojtczaka-Szyszkowskiego,Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 , patrz: SPIS TREŚCI.
 • Ks. Dariusz Piasecki, Centony Homeryckie. Spotkanie tradycji pogańskiej z chrześcijańską, Wydawnictwo ‹‹scriptum›› Tomasz Sekunda, Kraków 2014.
 • Ks. Marek Gliński, Mariologia centonów, Wydawnictwo ‹‹scriptum›› Tomasz Sekunda, Kraków 2015.
 • Dariusz Spychała, Przemiany religijne i kulturowe w zachodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego od roku 306 do śmierci św. Augustyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2016.
 • Stephen Williams, Teodozjusz Wielki, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2016.
 • Ernst W. Wies, Karol Wielki. Cesarz i święty, wyd. 2, PIW, Warszawa 2016.
 • Łukasz Różycki, „Mauricii Strategicon – praktyczny podręcznik wojskowy i dzieło antykwaryczne, Labarum XIII, Instytut Historii UAM, Poznań 2015.
 • Filipczak Paweł, Wolińska Teresa (red.), Byzantinum and the Arabs. The Encounter Civilizations from VI to VIII Century, Byzantina Lodziensia XXII, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • Filipczak Paweł (red.), An introduction to the Byzantine administration in Syro-Palestine on the eve of the Arab conquest, Byzantina Lodziensia XXVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • Abraham Nahum Polak, Chazaria. Dzieje królestwa żydowskiego w Europie, z hebrajskiego przełożył oraz przedmową poprzedził Krzysztof Dawid Majus, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, Przemyśl 2015.
 • Jarosław Dudek, Chazarowie. Polityka-kultura-religia, VII-XI wiek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 • Józef Cezary Kałużny, Święty Józef Bilczewski badacz starożytności chrześcijańskiej i jego interdyscyplinarna metoda w świetle nieznanych materiałów z lat 1885-1900, Archidiecezja Lwowska, Lwów-Kraków 2015.
 • Ks. Archimandryta Warsonofiusz (Doroszkiewicz), Dzieje wschodnich Rzymian, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.
 • Ferdinand Chalandon, Aleksy I Komnen 1081-1118, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2016.
 • Św. Anzelm z Canterbury, „O zgodności przedwiedzy, predestynacji  i wolnej woli z łaską Bożą, Fragmenty filozoficzne, przekład, wprowadzenie i komentarz Andrzej P. Stefańczyk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
 • Pojedyńcza księga reguł Ulpiana / Ulpiani liber singularis regularum, przekład i objaśnienia Antoni Dębiński, Krzysztof Burczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
 • Aleksander z Afrodyzji, O duszy, przełożyła, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Joanna Komorowska, Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej 19, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2016.
 • Kallimach, Dzieła poetyckie, tom 1, Hymny i Epigramy, przełożyły Janina Ławińska-Tyszkowska, Agnieszka Kotlińska-Toma, wstępem i przypisami opatrzyły Agnieszka Kotlińska-Toma, Emilia Żybert-Pruchnicka, Biblioteka Antyczna tom 49, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Wrocław 2016.
 • Marek Aureliusz, Rozmyślania, przekład Beata Pawlak, Marek Reiter, Wydawnictwo One Press, Helion, Gliwice 2016.
 • Lucjusz Ampeliusz, Repetytorium czyli co mały Rzymianin powinien wiedzieć o świecie (Liber Memorialis), przekład, wstęp i komentarz. Bartosz Jan Kołoczek, Fontes Historiae Antiqua XXXIII,  Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
 • Krzysztof Królczyk, Propagatio Imperii Cesarstwo Rzymskie a świat zewnętrzny w okresie rządów Septymiusza Sewera, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2016.
 • Tomasz Sińczak, Wojny Cesarstwa Rzymskiego z Iranem Sasanidów w latach 226-363, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2016.
 • Konrad Filip Komarnicki, Trzecie przymierze. Obyczajowość krzyżowców a stosunki pomiędzy państwem i Kościołem w świetle postanowień synodu w Nablusie, Wydawnictwo Inforteditions, Zabrze-Tarnowskie Góry 2016.
 

2016-07-30 20:25:51