Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Nowości wydawnicze - listopad

25
lis

 • Ambroży z Mediolanu, O Duchu Świętym, przetłumaczyła z języka łacińskiego, wstępem i przypisami opatrzyła Anna Strzelecka, POK 31, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2015
 • Święty Cyprian, Pisma t. I, : Traktaty, przełożył z łaciny i opracował ks. Jan Czuj, POK 19, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2015 (reprint wydania z 1937 r.)
 • Kasjodor (Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus), Zasady muzyki (Institutiones musicae), z języka łacińskiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył ks. Lucjan Dyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św.  Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, Rzeszów 2015
 • Św. Tomasz z Akwinu, Komentarz do „Hermeneutyki” Arystotelesa, przekład z języka łacińskiego, wprowadzenie i komentarz Andrzej P. Stefańczyk, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2013 (pozycja nie najnowsza, ale niedawno ją odnalazłem i sądzę, że jest warta odnotowania)
 • Karmię Was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne, rok C, opracował ks. Marek Starowieyski, wydanie drugie, gruntownie przerobione i powiększone, WAM, Kraków 2015
 • Ks. Tadeusz Gacia, Radegunda z Turyngii. Teksty źródłowe od VI do XII wieku, tłumaczenie z języka łacińskiego, wstęp i objaśnienia, wydano ze środków własnych Autora, Włoszczowa 2015
 • Rozmowy Salomona z Marchołtem, tłumaczenie i opracowanie Maciej Eder, „Bibliotheca Curiosa” 14, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2014
 • Robert Louis Wilken, Pierwsze tysiąc lat. Historia chrześcijaństwa, Wydawnictwo m, Kraków 2015
 • Grzegorz Miśkiewicz, Grecki etos muzyczny i jego wpływ na kształtowanie się koncepcji śpiewu Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin 2014
 • Ks. Mariusz Rosik, Kodeks Synajski. Biografia, Wydawnictwo „Chronicon”, Wrocław2015
 • Wolińska Teresa, Filipczak Paweł, Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji VI-VIII wiek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015
 • Aleksander Paroń, Pieczyngowie. Koczowmicy w krajobrazie politycznym i kulturowym średniowiecznej Europy, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław 2015
 • Aleksander z Afrodyzji, O duszy, przekład z języka greckiego Monika E. Komsta, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2013 (pozycja nie najnowsza, ale niedawno ją odnalazłem i sądzę, że jest warta odnotowania)
 • Diodor Sycylijski, Starożytności egipskie (Biblioteka Historyczna I), przekład Małgorzata Wróbel, komentarz, Leszek Mrozewicz, redakcja naukowa Sylwester Dworacki, Fontes Historiae Antiquae 32, Wydawnictwo Naukowa UAM, Poznań 2015
 • Epikur z Samos, Listy i wybór świadectw, opracował Kazimierz Pawłowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015
 • Ksenofont, Obrona Sokratesa przed sądem, tłumaczenie i komentarz Dorota Tymura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015
 • Muzajos, Hero i Leander, przekład wraz z komentarzami  Jędrzej Soliński, Wydawnictwo Drugie, Warszawa 2015 (może nie powinienem umieszczać Muzajosa wśród nieszczęsnych pogan, bo Autor we wstępie podaje, że prawdopodobnie był chrześcijaninem, w każdym razie treść pogańska, ale bardzo polecam!)
 • Plutarch, Jak odróżnić pochlebcę od przyjaciela, z języka greckiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Marian Szarmach, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015 (piękne, bibliofilskie wydanie !)
 • Michał Wojciechowski, Inskrypcje z Epidauru i inne greckie opisy uzdrowień, Wydział Teologii UWM, Olsztyn 2015 (szczególnie polecam !)
 • Marcin N. Pawlak, Herodes Attyk. Sofista, dobroczyńca, tyran, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń  2015
 • Przemysław Wojciechowski, Cultores Deorum. Stowarzyszenia religijne w Italii w okresie wczesnego cesarstwa I-II w., Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015

2015-11-25 20:14:35