Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Nowości wydawnicze - marzec 2016

3
mar

 • Wincenty Myszor, Ireneusz z Lyonu i gnostycy. Zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy. Tłumaczenie Adversus haereses księgi I i II, SACH SN 17, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2016.
 • Orygenes, Homilie o Księdze Liczb, wydanie drugie na podstawie PSP 34, z. 1, Warszawa 1986, zmienione i uzupełnione, przełożył z łacińskiego tekst Rufina Stanisław Kalinkowski, wprowadzeni Henryk Pietras SJ, wstęp Emil Stanula (†) [ przedr. z PSP 34, z. 1, s. 9-29], ŹMT 76, Kraków 2016.
 • Synezjusz z Cyreny, O snach, przełożyła i opracowała Emilia Zybert, Bibliotheca Curiosa 26, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2015.
 • Jordanes, Dzieje Gotów, tłumaczenie Henryk Pietruszczak, Wydawca: Henryk Pietruszczak, Zgorzelec, 2015 (uwaga: nie podano z jakiego wydania dokonano tłumaczenia, ani z jakiego języka).
 • Beda Wielebny, Historia ludów Anglii, tłumaczenie Henryk Pietruszczak, Wydawca: Henryk Pietruszczak, Zgorzelec, 2015 (uwaga: nie podano z jakiego wydania dokonano tłumaczenia, ani z jakiego języka).
 • Ks. Marek Starowieyski, Sobory niepodzielonego Kościoła, wydanie drugie, uzupełnione i poprawione, BOK (31), Wydawnictwo M, Kraków 2015.
 • Anzelm z Canterbury, O gramatyku, Dialog o paronimach, przekład, wstęp i komentarz Monika Malmon, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.
 • Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła słowiańskie, opracowanie, przekład i komentarz Georgi Minczew, Małgorzata Skowronek, Jan Mikołaj Wolski, Series Ceranea tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 • Błażej Cecota, Arabskie oblężenia Konstantynopola w VII-VIII wieku. Rzeczywistość i mit, Byzantina Lodziensia 21, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • Kazimierz Zakrzewski, Bizancjum w średniowieczu, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016.
 • Artystoksenos z Tarentu, Harmonika, przekład, wstęp i objaśnienia Anna Maciejewska, Series Ceranea tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 • Tibullus, Elegie miłosne, przekład, wprowadzenie i komentarz Aleksandra Arndt, Homini,Wydawnictwo TYNIEC, Kraków 2015.
 • Hermes Trismegistos, Corpus Hermeticum, tłumaczenie Henryk Pietruszczak, Wydawca: Henryk Pietruszczak, Zgorzelec, 2015 (uwaga: nie podano z jakiego wydania dokonano tłumaczenia, ani z jakiego języka).
 • Jamblich, O misteriach egipskich, tłumaczenie Henryk Pietruszczak, Wydawca: Henryk Pietruszczak, Zgorzelec, 2015 (uwaga: nie podano z jakiego wydania dokonano tłumaczenia, ani z jakiego języka).
 • Klaudiusz Klaudian, O porwaniu Prozerpiny, wstęp, przekład i komentarz Martyna Petry, Rhomaioi tom 6, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.
 • Maksymian, Elegie, przekład z języka łacińskiego, wstęp i objaśnienia Anna Maria Wasyl, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016.
 • Barbara Levick, Wespazjan, Wydawnictwo Mapoleon V, Oświęcim  2016.
 • Elity w świecie starożytnym, praca zbiorowa pod red. Danuty Okoń, Wydawnictwo Minewra, Szczecin 2015.
 • Świat rzymski w IV wieku, praca zbiorowa pod red. Pawła Filipczaka i Rafała Kosińskiego, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2015.
 • Wojna i wojskowość w świecie starożytnym, praca zbiorowa pod red. Sławomira Sprawskiego, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2015.

2016-03-03 20:49:55