Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Nowości wydawnicze - marzec 2017

23
mar

 • Gerontius, Żywot Melanii Młodszej (recensio graeca BHG 1241), wstęp i przekład Katarzyna Wojtalik, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 • Grzegorz Wielki,Moralia. Komentarz do Ksiegi Hioba, tom 7: Księgi XXXIII-XXXV, tł. ks. AdamWiślicki, opr. i korekta przekładu Elwira Buszewicz, redakcja naukowa Leon Nieścior OMI, ŹrMon 78 (47), Kraków 2016 – to już ostatni tom Moraliów !!! Wielkie podziękowania i gratulacje dla Wydawnictwa TYNIEC !!!
 • Fredegargi Scholastici Chronicum. Kronika Uczonego Fredegarda, przełożył Grzegorz Kazimierz Walkowski, Wydawca: Walkowski Grzegorz Kazimierz, Warszawa 2017 (przekład wg MGH Scr. Rerum Mer. II, Krusch, Hannover 1888, s. 123-168=  księga  IV] (także tekst łaciński).
 • Hildegarda z Bingen, Wyjaśnienie Symbolu św. Atanazego, przekład (wg PL 197, 1065B-1082A) i opracowanie Małgorzata Kowalewska, Ełk 2015 (pozycja nieco przeterminowana, ale bardzo ciekawa i ważna).
 • Śląskie Studia  Historyczno-Teologiczne 49/2 (2016), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2016:
  • - tamże: Wincenty Myszor, Leon Wielki wobec manicheizmu [Leon Wielki, Epistulae: 7, 8 i 15 CPL 1656; Turribius Asturicensis, Epistula ad Idacium CPL 564], s. 283-301.
  • - tamże : Andrzej Uciecha, Adam i Ewa we wschodnio-syryjskiej egzegezie Iszodada z Merw (Rdz 2,21-24). Stan badań, komentarz i przekład, s. 302-310.
 • E-Patrologos 3/1 (2017). Zobacz: tu
 • Nowy Filomata 20/2 (2016), Wudawnictwo PAU, Kraków 2016. Zobacz: tu.
 • Olivier Źródła. Początki mistyki chrześcijańskiej, tom 3: Zbliżenie się do kontemplacji, przekład Ks. Henryk Paprocki, Wydawnictwo PROMIC, Warszawa 2017.
 • Robert Suski, Galeriusz, wódz i prześladowca, Wydawnictwo Homini, Kraków 2016.
 • Ks. Waldemar Krzywiński, Widzieć i wierzyć. Przesłanie wizualnej sztuki wczesnochrześcijańskiej do współczesnej katechezy, Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2016.
 • Wojciech Roszkowski, Świat Chrystusa, tom 1, Wydawnictwo Biały Kruk, Warszawa 2016.
 • Wojciech Roszkowski, Świat Chrystusa, tom 2, Wydawnictwo Biały Kruk, Warszawa 2017.
 • Rzymska Afryka Północna. Scripta minora Tadeusza Kotuli, wybór i opracowanie M. Pawlak, K. Nawotka i A. Łoś, Historia Iagiellonica, Kraków 2016.
 • Michał Duch, Gospodarcza rola armii rzymskiej w prowincji Mezja Dolna (Moesia Inferior), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2016.
 • Red. Dominika Lewandowska, seria: Schole 13. Ziemia obiecana. Panta rhei – pamięć, czas i przemijanie w starożytności, Wydawnictwo Sub Lupa, Warszawa 2017.
 

2017-03-23 09:04:53