Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Nowości wydawnicze - styczeń 2017

30
sty

 • Amalariusz z Metzu, Dzieła, t. 1, Święte obrzędy Kościoła, przekł. zbiorowy z j. łacińskiego, redakcja ks. Tadeusz Gacia, wstęp. Ks. Janusz A. Ihnatowicz, przyp. i bibl. A. Strycharczuk Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016.
 • Bł. Henryk Suzo, Księga Mądrości Przedwiecznej, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2016.
 • Bł. Humbert z Romans, O głoszeniu i słuchaniu słowa Bożego, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2017.
 • Bł. Jordan z Saksonii, Najdroższej Dianie…, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2017.
 • Jan Tauler, Listy, tom. 1; tom 2; Wydawnictwo W drodze, Poznań 2016.
 • Św. Katarzyna ze Sieny, Listy, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2016.
 • Monika Opalińska, „Świętu Ojcze, który mieszkasz w niebiesiech”. Staroangielskie parafrazy Modlitwy Pańskiej, Wydawnictwo Homini, Kraków 2016 (piękna książka- gorąco polecam).
 • Opr. Bp Andrzej Suski, wpr. Ks. Jan Miazek, Sakramentarze. Przewodnik po rękopisach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016 (dzieło monumentalne!).
 • (Red.) Miroslaw J. Leszka, Kirył Marinow, Miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów. Wczesno- i średnio-bizantyński Konstantynopol jako miasto portowa, Byzantina Lodzensia XXIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • (Red.) Karolina Kochańczyk-Bonińska, Leszek Misiarczyk, Tomasz Skibiński, Imperia Śródziemnomorza. Czynniki warunkujące powstanie, rozwój i upadek, Studia Antiquitatis  Christianae 21, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.
 • U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze. T. XIV (2015), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2015.
 • Anna Rambiert-Kwaśniewska, Synagoga w Ostii. Niemy świadek początków chrześcijaństwa, Wydawnictwo Archidiecezji Wrocławskiej TUM, Wrocław 2016.
 • Ewa Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, wydanie 2 uaktualnione, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.
 • Stanisław Żuławski, Pax Christiana. Od apokaliptycznych nadziei do sojuszu z Rzymem, Wydawnictwo Agharta, Kraków 2016.
 • (Red.) Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski, Ecclesia et bellum. Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2016.
 • Hyperejdes, Mowy, przekład ze wstępem i komentarzem Jan Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice  2016.
 • Sławomir Jędraszek,  Wojownicze bóstwo Bes w okresie hellenistycznym i rzymskim. Studium obrazu i historii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.
 • Mary Beard, SPQR. Historia starożytnego Rzymu, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2016.
 

2017-01-30 20:50:24