Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Nowości wydawnicze

19
mar

 • "Ojcowie Kościoła komentują Biblię", Stary Testament, tom VIII;"Księga Przysłów", "Księga Koheleta", "Pieśń nad Pieśniami", Wydanie polskie tomu przygotowała Marta Przyszychowska, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2015
 • Św. Andrzej z Krety, "Wielki kanon pokutny", Wydawnictwo Bratczyk, Hajnówka 2015
 • "Żywot Świętej Matki naszej Marii Egipcjanki zapisany przez św. Sofroniusza patriarchę jerozolimskiego", Wydawnictwo Bratczyk, Hajnówka 2015
 • Ks. Przemyslaw Szewczyk, "Drakontios. Patrystyczny esej o kapłaństwie", Archidiedjecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, b. r. w. (2012?) (na s. 17-25 tłumaczenie "Listu do Drakontiosa" Atanazego Wielkiego dokonane przez Autora)
 • ox Patrum 62/2014, "Księga Jubileuszowa Księdza Profesora Franciszka Drączkowskiego", Wydawnictwo KUL, Lublin 2014 [spis treści: http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=2799].
 • "U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze" 13 (2014), Wydawnictwo Sub Lupa [zawiera m. in. "Kanony Szkoły w Nisibis", s. 101-114 (Adam Izdebski, "Wprowadzenie"), 115-132 (tegoż przekład z oryginału syriackiego)].
 • „Biblica et Patristica Thoruniensia" 7 (4/2014) red. Dariusz Kotecki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014 [w numerze m. in.: Mieczysław Celestyn Paczkowski "Czujny zwiastun brzasku i zmartwychwstania. Kogut w symbolice starochrześcijańskiej"].
 • "Trimarion, albo Trimariona przypadki przez niego opowiedziane", przekład i komentarz Przemysław Marciniak i Katarzyna Wróbel, wstęp Przemysław Marciniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
 • Alicja Stępniewska, "Matki Ojców Kościoła", Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
 • Ewa Wipszycka, Szymon Hizycki OSB, "Mnisi nie tylko ci święci. Z prof. Ewą Wipszycką o pierwszych mnichach na pustyni egipskiej rozmawia Szymon Hiżycki OSB", Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, wyd. II, Kraków 2015.
 • Anna Świderkówna, Włodzimierz Zatorski OSB, "Od bogów pogańskich do Boga żywego. Z prof. Anną Świderkówną rozmawia Włodzimierz Zatorski OSB", Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2015.
 • "Rys historyczny zgromadzeń zakonnych obojej Płci wraz z rycerskimi Zakonami i orderami Państw przez Księdza Benjamina, prowincyała zgromadzenia o.o. Kapucynów w Polsce", Tomy I-III, Ksiądz Benjamin. Kielce-Pelpin: Wyd. "Classic Art Books" Artur Kmiecik, Bernardinum, 2013.
 • Zofia Brzozowska, „Święta księżna kijowska Olga. Wybór tekstów źródłowych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • (red.) Michał Zembrzuski, Artur Andrzejuk, Opera philosophorum medii aevi, t. 9, fasc. 3, Tomasz z Akwinu, "Opuscula", Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.
 • (red.) Michał Zembrzuski, Artur Andrzejuk, Opera philosophorum medii aevi, t. 9, fasc. 4, Tomasz z Akwinu, "Listy", Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.
 • Oktawiusz Jurewicz, Słownik grecko-polski (wznowienie), Wydawnictwo Sub Lupa, Warszawa 2015.
 • Baltazar Opec, "Żywot Pana Jezu Krysta (1522)", Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014 [To już późne średniowiecze, ale badaczom apokryfów, miłośnikom staropolszczyzny i wszystkim bibliofiliom - z czystym sumieniem – polecam!].
 •  

 


2015-03-19 12:36:02