Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Publikacje

Zachęcamy wszystkich Członków Sekcji Patrystycznej do przesyłania i umieszczania w niniejszym dziele swoich książek, artykułów i sprawozdań.

 

Opracowania książkowe:

 
 
 

Artykuły:

"Apokryficzny List Arysteasza", przełożył oraz wstępem i notami opatrzył Michał Wojciechowski (druk: List Pseudo-Arysteasza. Studia Theologica Varsaviensia 40: 2002 nr 1, 121-167 [z poprawkami]; Grecki epilog Księgi Hioba i Arysteasz Egzegeta. W: Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, pr. zbior., Warszawa 2001, 323-331).

 

"Starożytne głosy przeciw aborcji", Michał Wojciechowski (druk: Starożytne głosy przeciwko aborcji. Więź 2003 nr 12, s. 84-90 [potem inne wersje drukowane i internetowe, z podziałem na głosy przedchrześcijańskie i chrześcijańskie]).

 

"Patrystyczne homilie i komentarze biblijne. Sympozjum patrologów polskich w Brennej, 25-26 IX 2003", Michał Wojciechowski (druk: Patrystyczne homilie i komentarze biblijne. Sympozjum patrologów polskich w Brennej, 25-26 IX 2003. Collectanea Theologica 74: 2004 nr 1, s. 223-227).
 
"Dzieje spotkania judaizmu i chrześcijaństwa z kulturą grecką", Michał Wojciechowski (druk: Dzieje spotkania. Chrześcijaństwo i kultura grecka. Więź 2006 nr 3, s. 46-55 [poszerzone]).
 
"Maksym Wyznawca o powstaniu duszy - Ambigua ad Iohannem 42", Karolina Kochańczyk-Bonińska (druk: Seminare 26 (2009), s. 277-284).
 
"Perychoreza natur w ujęciu Maksyma Wyznawcy", Karolina Kochańczyk-Bonińska (druk: Seminare 27 (2010), s. 223-232).
 
"Grzegorz z Nyssy: czy Bóg stworzył starość?", Marta Przyszychowska (druk: Grzegorz z Nyssy: czy Bóg stworzył starość. W:  Vox Patrum 31 (2011) t. 56, s.383-392).