Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

"Serce to umysł" - nowa książka o. Krzysztofa Wendlika OSPPE

11
sty

Z radością informujemy, iż ukazała się nowa publikacja autorstwa o. Krzysztofa Wendlika OSPPE, zatytułowana "Serce to umysł. Mistyka spotkania Boga i człowieka w ujęciu Orygenesa i św. Augustyna - inspiracje IV Ewangelii".

 

Jak czytamy we fragmencie z "Przedmowy", autorstwa ks. Mariusza Szrama: "Niewielka rozmiarami monografia o. Krzysztofa Wendlika ma podwójną wartość. Jej walorem jest zarówno ukazanie źródeł patrystycznych idei kierowniczej roli umysłu/serca w człowieku i wzbogacenie wiedzy na temat zależności teologii św. Augustyna od pionierskich rozwiązań Orygenesa, jak i przedstawienie kwestii ponadczasowych, istotnych dla życia duchowego chrześcijanina. Książka powinna więc zainteresować nie tylko patrologów i historyków teologii, ale także teologów duchowości i zwykłych chrześcijan, pragnących lepiej zrozumieć relację człowieka z osobowym Bogiem oraz sposoby jej nawiązywania i pogłębiania".

 

Publikację można zamówić poprzez stronę Księgarni na Jasnej Górze: https://www.ksiegarniajasnagora.pl/476,serce-to-umysl


2018-01-11 22:34:35