Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Studia Antiquitatis Christianae. Serie Nova - informacje redakcyjne

5
pa

Redakcja "Studia Antiquitatis Christianae. Serie Nova" informuje, iż w listopadzie 2017 roku w ramach XIX tomu ww. serii ukaże się nowy tom zatytułowany "Apokaliptyka w pismach gnostyckich". Jak informuje Redakcja będzie to pierwszy tom powstały pod auspicjami nowo powstałego centrum badawczego: Centrum Studiów nad Gnostycyzmem i Doktrynami Pokrewnymi, powołanego po śmierci ks. prof. Wincentego Myszora w celu kontynuacji oraz rozpowszechniania Jego badań. 

 

Tom pierwszy to antologia tekstów apokaliptycznych wyłuskanych z korpusu pism z Nag Hammadi, która powstawała jeszcze za życia Profesora i przyjęła kształt zgodny z Jego życzeniem (Apokalipsa Pawła, Pierwsza Apokalipsa Jakuba, Druga Apokalipsa Jakuba, Apokalipsa Adama, Noema, czyli Myśl naszej Wielkiej Mocy, Apokalipsa Hermesa Trismegistosa, Apokalipsa Piotra). Przekłady w niej zawarte, opatrzone wstępem i komentarzem, są głównie autorstwa ks. prof. Wincentego Myszora opublikowane wcześniej w innych pozycjach wydawniczych), wyjątkiem są: fragment z kodeksu Tchacos, wstęp do Apokalipsy Adama oraz wstęp, przekład i komentarz do Apokalipsy Hermesa Trismegistosa. Elementy antologii autorstwa Profesora oraz dokończenie przekładu kodeksu Tchacos przejrzał dr Przemysław Piwowarczyk, który jest głównym autorem wstępu do całego tomu, pt. Apokaliptyka w pismach z Nag Hammadi. Na końcu tomu umieszczono indeks zawierający najważniejsze słowa kluczowe znajdujące się w książce. Elementy główne, treściowe, tomu (wstęp główny oraz każda apokalipsa) opatrzone zostały bibliografią złożoną z pozycji wykorzystanych w tekście. Każdy utwór apokaliptyczny zawiera swój wstęp oraz komentarz w przypisach dolnych. Dwie apokalipsy zostały zredagowane w formie synoptycznej: Pierwsza Apokalipsa Jakuba (dwie wersje koptyjskie: wersja z Nag Hammadi oraz wersja z kodeksu Tchacos), Apokalipsa Hermesa Trismegistosa (dwie wersje językowe: wersja koptyjska z Nag Hammadi oraz parafraza łacińska traktatu pt. Asclepius).

 

Prognozowana cena tomu wynosi ok. 35 zł. Nakładem dysponować będzie Fundacja – Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks.Wincentego Myszora.

 

E-mail z zamówieniem można wysłać na adres: ks. dra Wojciecha Kamczyka, sekretarza redakcji StAC.SN, odpowiedzialnego za dystrybucję.

2017-10-05 20:41:36