Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Zaproszenie do publikacji

3
lut

Redakcja „Forum Teologicznego” zaprasza do udziału w publikacji tomu 17 na rok 2016. Temat wiodący: Starość.
 
Czekamy na artykuły, a także recenzje, omówienia i sprawozdania z wydarzeń naukowych. Przyjmujemy artykuły, które nie zostały dotychczas opublikowane. W roczniku jest także dział zbierający teksty tłumaczone na język polski. Mogą to być dokumenty lub artykuły pochodzące z różnych obszarów językowych, które dotychczas nie są zaistniały w obszarze języka polskiego.
Na materiały czekamy do 30 listopada 2015 roku.
 
Więcej informacji na temat Rocznika jest na stronie: www.uwm.edu.pl/ft
 
Z wyrazami szacunku
W imieniu Komitetu Redakcyjnego:
Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
przewodnicząca
 
Zaproszenie w języku polskim.
Zaproszenie w języku angielskim.

2015-02-03 14:58:22